Re-residence, LUCA Biënnale 2017

Centraal thema: Re-residence

In zijn projectvoorstel met als werktitel “Re-residence” gaat Ief Spincemaille uit van de vaststelling dat migratie ook “her-vestigen” inhoudt. Iets wat niet alleen opgaat voor vluchtelingen en migranten, maar ook voor kunstenaars. Ze werken in en vanuit sociale woongemeenschappen, universitaire onderzoekscentra, bedrijven... Niet altijd in de eerste plaats om meetbare (wetenschappelijke, sociale, economische) resultaten te boeken, maar wel om er kunst te maken.

“Re-residence” wil de voor de hand liggende connotatie van zich her-vestigen samen brengen met deze laatste heel andere connotatie: kunstenaars die zich hervestigen in niet artistieke contexten. In zijn project wil Ief Spincemaille de toeschouwer laten meekijken, en op zoek laten gaan naar het ontwrichtende, betoverende en bevreemdende dat dit reizen met zich kan meebrengen. Tegelijkertijd is “Re-residence” ook een onderzoek naar het politieke aspect van artistieke praktijken die omwille van andere dan socio-politieke en functionele redenen in interactie gaan met andere contexten. Naar wat gaan deze kunstenaars op zoek? Wat laten ze achter? Waarom verlaten ze het atelier en het museum? Denken ze aan een betere wereld als ze kunst maken? En welke conflicten ervaren ze op deze nieuwe plaatsen?

Nieuwe locatie

Waar de eerdere edities van de Biënnale plaatsvonden in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven, zal “Re-residence” meerdere locaties in Leuven –waaronder de abdij Keizersberg– actief betrekken. Het geheel bestaat uit een tentoonstelling, in situ-interventies, screenings, etc .

website by