Aanmelding LUCA

Je bent nieuw bij LUCA School  of Arts en wil je inschrijven?

We helpen je verder aan de hand van volgende vragen.

Vooropleiding

Meer info over diplomavoorwaarden voor Nederlandse studenten vind je hier.

Opgelet je kan met een MBO4-diploma alleen toegang krijgen tot een professionele  bachelor

Opleidingsgegevens
Bachelor of Master?
Indien je een diploma hoger onderwijs hebt dat relevant is voor je gewenste vervolg-masteropleiding, kan een commissie uitzoeken of je rechtstreeks kan instromen in een masteropleiding of je eerst een schakelprogramma of voorbereidend programma dient te volgen.
website by