Foto: Niene Vandromme

Was het je grote droom om fotograaf te worden maar ben je met je studies en job toch een andere weg ingeslaan? Draai je al een aantal jaren mee in de arbeidsmarkt maar heb je ontdekt dat fotografie eigenlijk je grote passie is? Heb je misschien al een aantal jaren avondschool fotografie achter de rug maar wil je nog een versnelling hoger schakelen?

Het is nooit te laat om je dromen waar te maken!

Speciaal voor jou start LUCA vanaf schooljaar 2016-2017 met een studietraject Fotografie voor werkstudenten.

In dit studietraject wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van afstandsonderwijs, digitaal onderwijs, zelfstudie en opdrachtgestuurd onderwijs. Dit traject is specifiek bedoeld voor mensen die hun werk willen combineren met een bacheloropleiding Fotografie. Je komt 1 à 2 dagen per week naar de campus om samen met de studenten van de reguliere dagopleiding de praktijkateliers te volgen. De theorievakken kun je zelfstandig thuis verwerven.Naargelang jouw persoonlijke situatie kun je er ook voor kiezen om de opleiding te spreiden over een langere periode. Zo heb je een lichter programma.

Voor elk opleidingsonderdeel is er een aparte handleiding voor werkstudenten. Daarin staat telkens aangegeven waar en onder welke vorm het bijhorende studiemateriaal wordt aangeboden en aan welke opdrachten je je als student moet verwachten. Daarnaast bevat de handleiding een aangepaste planning voor het indienen van persoonlijk werk en een overzicht van de contactmogelijkheden.

Alle beschikbare informatie wordt via de digitale leeromgeving Toledo doorgegeven en aangekondigd.

Om in aanmerking te komen voor het studietraject voor werkstudenten via afstandsonderwijs moet je een attest of bewijsstuk kunnen voorleggen dat bevestigt dat je voor minstens 80 uren per maand tewerkgesteld bent of voor minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefent. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kun je uiteraard wel inschrijven voor het reguliere traject.

website by