Grafisch ontwerp/campus Sint-Lucas Gent

De afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lucas Gent is een opleiding voor studenten die belang hechten aan de artistieke meerwaarde van grafische communicatie. De klemtoon ligt op experiment, innoverend denken en kritische reflectie in het ontwerpproces. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot zelfstandige ontwerpers die een actieve rol zullen spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van de ontwerppraktijk.

Kom langs
Kom langs

Opencampusdagen
We gooien we de deuren van onze ateliers en onze studio’s open. Je ziet studenten en docenten aan het werk. Daarnaast geven we infosessies over de opleidingen.
17 maart 2018 [11 tot 17 uur]
25 april 2018 [14 tot 17 uur]

Infodag
28 augustus 2017 [14 tot 17]

Eindejaarstentoonstelling 
​30 juni & 1 juli 2018

Contact
Contact

Campus Sint-Lucas Gent
Alexianenplein 1
9000 Gent
+32 2 447 14 00
info.bk@luca-arts.be

Ontdek de campus >

Blog: Grafisch Ontwerp Gent

Nieuws

website by