Sofie Muller

Er doen zich vandaag grondige veranderingen voor in onze samenleving. Deze veranderingen zorgen er voor dat het onderwijs voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan globalisering, democratisering, commercialisering, digitalisering, technologisering om een paar termen te noemen waarmee de veranderingen in de samenleving vandaag omschreven worden.

In de onderzoeksgroep staat de vraag centraal hoe het kunstonderwijs zich tegenover deze veranderingen in de samenleving verhoudt en kan verhouden. Welke vormen van onderwijs worden er met name mogelijk of onmogelijk? En wat betekent dit voor het kunstonderwijs? In welke mate kan het kunstonderwijs een inspirerende rol spelen in het zoeken naar antwoorden op de veranderingen in de samenleving?

Coördinator

Onderzoekers

Koenraad Hinnekint, Bert Vandenbussche, Nancy Vansieleghem, Maïté Baillieul, Thomas Storme, Teis De Greve en Lieve Dehasque.

Vrijwilligers

Maarten Van Luchene en Georgia Kokot.

Volg ook onze blog.

Onderzoekers

Onderzoeksprojecten

website by