Ateliers in de afstudeerrichting Vrije Kunsten in Brussel

Tijdens de opleiding word je begeleid door een divers team van docenten met expertise in schilderkunst, vrije grafiek, sculptuur, mixed media, video, film, foto en tekenen. Als student heb je toegang tot alle werkplaatsen en technische faciliteiten, van grafische technieken (zoals zeefdruk en lithografie) over metaal- en houtbewerking tot video- en audiomontage.

In het atelier kan ook interdisciplinair of conceptueel worden gewerkt. Zo kan je je vrij oriënteren binnen het hele veld van de vrije kunsten en stapsgewijs een eigen positie ontwikkelen. Je neemt deel aan een breed scala van collectieve evenementen: workshops, atelierbezoeken door kunstenaars of andere professionelen uit het artistieke veld, tentoonstellingsbezoeken en binnen- en buitenlandse reizen.

Naast de atelierpraktijk volg je een aantal theorievakken, zoals kunstgeschiedenis, filosofie en kunsttheorie. Daar verrijk je je kennis van de moderne en hedendaagse kunst en leer je kritisch reflecteren over de positie van de kunstenaar en de maatschappelijke context van de kunst. Theorie en praktijk worden zoveel mogelijk in samenhang beschouwd. 

Check ook

website by