Bacheloropleiding Beeldende Vormgeving

In de professionele bacheloropleiding Beeldende Vormgeving krijg je alles mee over visuele communicatie. In elk van onze keuzetrajecten - Grafische, Digitale, Reclame, Still en Brand & Packaging - leer je projectmatig werken en naar creatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen.

Praktijkvakken zoals Tekenen en Digitale Methodieken en theorievakken zoals Kunst, Economie en Communicatie zorgen voor de nodige brede vorming en bereiden je voor op je latere carrière. Via de gratis toegang tot de online leerbibliotheek Lynda.com kan je naast de studie ook andere vaardigheden verder aanscherpen. De stage is hét moment om jouw kennis aan de praktijk te toetsen en extra ervaring op te doen. Je wordt  aangemoedigd om op vraag van het werkveld zelfstandig reële projecten te verwezenlijken of deel te nemen aan internationale projecten en/of wedstrijden. Je sluit deze studie af met de bachelorproef. Dat is de bekroning van je studie en het ideale visitekaartje om te gaan solliciteren.

Projecten, een brug naar de realiteit

Onze studenten worden zo goed mogelijk voorbereid op het professionele leven. Daarom nodigen we heel regelmatig gastdocenten uit en organiseren we workshops om zelfstandig werken en ondernemen te stimuleren. Studenten verwerven credits en concrete werkervaring door deel te nemen aan wedstrijden, onderzoeksprojecten of interdisciplinaire projecten met andere onderwijsinstellingen, zowel nationaal als internationaal.

Opbouw van de keuzetrajecten

Het hart van de opleiding zijn onze vijf studio’s. Het eerste bachelorjaar is een oriënterend jaar, goed om een stevige basis te vormen. Het eerste semester is gemeenschappelijk en na januari kan je gedurende enkele weken van de vijf studio's proeven. Deze proefperiode is niet bindend, kan kan in het tweede jaar ook voor een andere studio kiezen. Maar op die manier ben je beter gewapend om de juiste keuze te maken. 

Het eerste jaar is oriënterend. Je maakt op een intensieve manier kennis met beeld, typografie, fotografie, compositie, verhoudingen en diverse media. Zo ontdek je de veelzijdigheid van de visuele communicatie. Je leert opdrachten interpreteren, concepten ontwikkelen en concretiseren. In het begin van het tweede semester krijg je een introductie in één van de vijf studio’s van Beeldende Vormgeving. 

In het tweede jaar ga je dieper in op de eigenheid van de gekozen studio. Je krijgt de kans extra horizonten te verkennen in de modules Video, Foto of Experiment. In deze laatste module wordt je creatieve geest op een onorthodoxe manier gestimuleerd. In het opleidingsonderdeel ‘project’ word je aangemoedigd om zelfstandig reële projecten te verwezenlijken op vraag van het werkveld of deel te nemen aan internationale projecten of wedstrijden. Onderzoeksmethodologie en Culturele Thema’s dienen als concrete voorbereiding op het schrijven van een artikel voor het opleidingsonderdeel Publicatie.

In het derde jaar ligt de focus op je toekomstige carrière. Binnen het opleidingsonderdeel Publicatie wordt jouw analytisch vermogen getriggerd en voer je een zelfstandig onderzoek rond een vrij gekozen thema. Tijdens je stage krijg je de kans om jouw kennis in de praktijk te toetsen en extra ervaring op te doen. Kers op de taart is de bachelorproef! Het is een visuele presentatie van je verworven kennis, vaardigheden en attitudes. Het is de bekroning van je studie en het ideale visitekaartje om te solliciteren.

Succesverhalen

De afgelopen jaren hebben we een mooie reputatie in het wedstrijdencircuit opgebouwd. Zo passeerden we niet onopgemerkt op de STUMPA, de magazine print award voor studenten, the Clash of the talents, Design against Für en de Michel Leën Award. Op internationaal niveau namen we deel aan Mind the Gap, een multidisciplinair internationaal onderwijsproject rond prototyping for the web, Praxis, Mutw … Recente realisaties zijn o.a. een samenwerking met Flanders Expo, LCIE (Leuven Community for Innovation Driven Entrepeneurship), Kassa!Kassa!, CEPP (Centre for Eductional Policies and Practices in Nepal), Global Businnes Magazine …

 

website by