Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk

ART DIRECTION & PRODUCTION DESIGN

In de bacheloropleiding ontwikkel je je eigen beeldstrategie en werkmethodiek als storyteller. Je regisseert alles achter maar ook voor de lens, van licht, kleur, decor tot kostuum. Je wordt individueel begeleid, gestimuleerd en gemotiveerd om uitgebreid te experimenteren. Dit stelt je in staat om een uniek auteurschap te ontwikkelen binnen het terrein van de visuele communicatie. De raakpunten en verschillen met andere beeldende, audiovisuele, digitale en hybride media komen aan bod: enerzijds binnen artistieke realisatie en anderzijds toegepast op een opdracht voor het werkveld. Onze afdeling leidt studenten op tot zelfstandige, artistieke en innoverende fotografen, beeldenmakers, art directors of production designers die hun kennis en kritisch inzicht in het theoretische of kritische discours verder wensen uit te diepen. Bij het beëindigen van de opleiding ben je in staat zelfstandig en in teamverband visuele en audiovisuele producten, onderzoek of diensten aan te leveren op niveau van de beginnende professional.

1e Bachelor Fotografie: de observatiefase (inleidend niveau)

In het eerste jaar staat het ‘leren zien’ centraal: het gericht observeren, de ontwikkeling van een kritische blik, het inzicht hebben en aanwenden van algemene esthetische en specifiek fotografische beeldtaal en vormgeving. We stimuleren je eigenzinnige houding en experimenteerdrang in projecten. Het accent ligt enerzijds op de technische aspecten en anderzijds op de inhoudelijke aspecten van de fotografie. Vanaf de start van de opleiding werken we bewust aan de ontwikkeling van een eigen artistieke visie. De projecten in dit jaar eerste jaar gaan vooral over de observatie van maatschappelijk relevante thema’s. Je ontwikkelt vaardigheden en verwerft kennis door theoretisch methodologisch onderzoek over een actueel thema, om dit vervolgens als concept voor een fotografisch beeld te kunnen gebruiken.

2e Bachelor Fotografie: de evolutiefase (verdiepend niveau)

In het tweede jaar ligt de nadruk op het verruimen van de beheersing van de fotografische technieken en de fotografische beeldtaal. Er wordt naast documentaire fotografie veel aandacht besteed aan toegepaste fotografische domeinen zoals portretten, reportage, reclame- en architectuurfotografie. Ook is er aandacht voor digitale media. De student gaat vrij experimenteren en wordt daarbij individueel begeleid. Zo ontwikkelt de student een persoonlijke visie van wat een (fotografisch) beeld kan zijn. De student kan onderzoek verrichten om zo tot een onderbouwd idee te komen. De student ontwikkelt een beeldstrategie waarbij de focus ligt op concept, context en werkmethodiek.

3e Bachelor Fotografie: de optimalisatiefase (gevorderd niveau)

De verschillende fotografische invalshoeken worden verder geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd. De student past dit toe zowel in projecten voor derden als in autonoom werk. Digitale media geven een andere dimensie aan het fotografische werk. Na onderzoek bepaalt de student een concept waarin duidelijk een eigen standpunt t.o.v. het thema wordt gegeven. Onderzoek, conclusie en vernieuwende beeldvertaling worden door middel van samenwerking van praktijk en theorie ondersteund. Het concept wordt naar een fotografisch beeldstrategie vertaald waarbij de samenstelling en het verhalend karakter van de beelden van groot belang worden geacht. De hele fotografische workflow, van onderzoek, naar productie en presentatie staat centraal. 

Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk
Ellen Heymans
Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk
Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk
Joery Erna
Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk
Boumediene Belbachir
Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk
PieterJan Luyten
website by