De beeldtaal van textiel

Heb je een fascinatie voor textiel, een drive tot creëren en wil jij je de beeldtaal van textiel eigen maken? Dan biedt de afstudeerrichting Textielontwerp jou een uitdagende onderzoeksomgeving naar de boeiende veelzijdigheid van dit medium. In die zoektocht naar experiment, innovatie en je eigen taal staat het artistieke proces en je persoonlijke ontplooiing steeds centraal. Het atelier textiel leidt op tot eigenzinnige ontwerpers/kunstenaars met een eigen stem.

Textiel als cross-over tussen kunst en design

Vanuit een breed perspectief ontdek je de wereld van de textielvormgeving. We kijken en werken binnen het gebied van kunst en design en de cross-overs daartussen. Er is ruime voor een vrije benadering. Je leert over materialen, technieken en hun uitdrukkingsmogelijkheden, maar ook over de plaats van textiel als drager van culturele waarden en betekenissen. Je leert je ideeën visualiseren en de kwaliteiten van textiel om te zetten naar eigenzinnige ontwerpen, beelden en producten, zowel twee- als driedimensionaal. Je bekwaamt je niet alleen in de traditionele (o.a. weven, breien, zeefdrukken en borduren) maar ook in de nieuwste technieken.Je leert concepten ontwikkelen en de samenhang tussen idee, materie en beeld toe te passen. Het ontwerpproces gaat daarbij niet alleen over functionaliteit, maar evenzeer over historisch bewustzijn, emoties, actualiteit en over de rol van de ontwerper/kunstenaar in een steeds veranderende samenleving. Op een speelse wijze moedigen wij je aan om de geijkte paden te verlaten en vernieuwende grensgebieden op te zoeken. De werksfeer in het atelier wordt gekenmerkt door onderzoek, experiment, engagement en een permanente dialoog over de taal van textiel in al zijn gedaantes. Een open en kritische houding waarin doen en denken elkaar beinvloeden is essentieel. Je eigen fascinaties vormen de rode draad en leiden naar je eigen onderzoekstraject in het derde jaar. In alle vrijheid ontwikkel je een persoonlijke beeldtaal en visie en leer je jezelf te positioneren. Zo bepaal je welke richting je in de master en in de toekomst wilt uitgaa

 

website by