Bacheloropleiding Vrije Kunsten in Brussel

Artistieke vrijheid als credo

Het eerste jaar van de opleiding betekent niet alleen een introductie in basistechnieken en processen, onderzoeks- en leermethoden, maar ook een kritische bevraging en toetsing van de artistieke werkzaamheden. Je doorloopt verschillende modules en workshops die elk gewijd zijn aan een thema of opdracht. Hierbij kan een specifieke discipline als vertrekpunt dienen, maar ook een concept of methodiek. In het tweede jaar ligt de nadruk in het atelier meer op het vrije werk van de individuele student. Je wordt getraind in het zelfstandig uitzetten van een artistiek traject, met eigen accenten, onderzoeksvragen en procesbenaderingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan collectieve projecten. Het derde jaar van het atelier staat in het teken van ontmoetingen en ervaringen in het kader van internationale uitwisselingen. Je werkt naar de bachelorproef toe die plaatsvindt aan het einde van het jaar. Hierbij bereik je het artistiek niveau van een beginnend autonoom kunstenaar.

 

 

Check ook

website by