Studenten op campus C-Mine kunnen terecht bij de Sociale Dienst van UC Leuven-Limburg.

De maatschappelijk assistent is op woensdagnamiddag aanwezig op de campus, na het vastleggen van een afspraak (011/180.180). Je kan ook terecht in het Stuvohuis te UC Leuven-Limburg, campus Diepenbeek tijdens de permanentie-uren of op afspraak. Meer info vind je op www.ucll.be/socialedienstlimburg.

De Sociale Dienst geeft je alle informatie over de financiering van je studie en over je sociaal statuut als student. Je kunt er:

  • laten berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en voor verminderd inschrijvingsgeld;
  • een voorschot op je studietoelage, een spreiding van betaling van je inschrijvingsgeld of andere financiële tussenkomst aanvragen
  • info krijgen over o.m. kinderbijslag, fiscaal ten laste blijven, de onderhoudsplicht van je ouders, leefloon, tussenkomsten voor werkstudenten en studeren met een werkloosheidsuitkering.

Mail naar socialedienst.limburg@ucll.be voor meer info.

 

 

website by