Ontwerpen

 • De opbouw van Ontwerpen 1 is van die aard dat de student tijdens het eerste semester kennismaakt met nieuwe begrippen en werkmethoden. Hij/zij leert deze binnen kleine oefeningen hanteren en toepassen. Tijdens het tweede semester moet de student deze ontwerponderdelen gecombineerd toepassen.
 • We leren de studenten het stereotiepe denken los te laten, en op een verkennende manier te ontwerpen, dit impliceert dat studenten aangemoedigd worden om out of the box te denken en ontwerprisico’s te nemen. We moedigen ze aan om niet op zeker te spelen; daarom mogen ze ook eens de bal volledig misslaan. Ontwerpen als een jaaropleidingsonderdeel geeft de student de ruimte om niet op elke ontwerpopdracht definitief afgerekend te worden, waardoor hij/zij meer gedurfde standpunten zal innemen. De student moet fouten kunnen maken om daaruit te leren en om niet op elke fout afgestraft te worden.

 

 • Ontwerpen 2 is eveneens een jaaropleidingsonderdeel met enerzijds dezelfde doelstelling als ontwerpen 1 (mogelijkheden aftasten en gewaagdere ontwerpstandpunten innemen). Anderzijds maakt de student in dit opleidingsonderdeel kennis met verschillende ontwerpmethoden eigen aan verschillende ontwerpopdrachten: branding, privé-interieur, scenografie, meubel/product, publieke commerciële/socio-culturele ruimte. De student krijgt hier de kans om uit te zoeken welke ontwerpopdrachten het dichtst bij hem/haar aansluiten.

 

 • Zowel in ontwerpen 1 als ontwerpen 2 wordt de prestatie en de evolutie van de student op het einde van het eerste semester uitvoerig (maar niet definitief) geëvalueerd. De definitieve eindevaluatie volgt op het einde van het tweede semester waar de student in zijn volledige jaarevolutie wordt beoordeeld.
 • Het ontwerpen in de derde opleidingsfase (Ontwerpen Onderzoek en Ontwerpen Realiseren) is semestrieel: de student ontwikkelt hier nog specifieke ontwerpaspecten die hij/zij zal moeten inzetten bij de bachelorproef (synthese-oefening) in het 6de semester. Bij Ontwerpen-onderzoek wordt vooral gefocust op onderzoek voorafgaand aan een ontwerp en bij Ontwerpen-Realiseren komt het ontwerpen aan de hand van proefmodellen op ware grootte aan bod.
 • De Bachelorproef die het volledige 6de semester omvat is een grote synthese-oefening waar alle verworven competenties van de hele opleiding kunnen ingezet worden.

Ontwerptools

Ontwerptools staat in functie van het opleidingsonderdeel ontwerpen. In Ontwerptools verwerft de student de kennis en vaardigheden die hij/zij gelijktijdig moet toepassen in het opleidingsonderdeel ontwerpen (planteken, maquettebouw, ergonomie, kleur, licht en analyse-oefeningen); De verworven competenties van Ontwerptools worden afgetoetst bij hun toepassing in het opleidingsonderdeel ontwerpen.

Tekenen en Digitaal tekenen zijn tijdens de eerste 2 semesters onafhankelijke opleidingsonderdelen waar de student de basisbeginselen van het digitaal tekenen en het vrije hand-tekenen aangeleerd wordt. Deze vaardigheden worden in het daaropvolgende semester toegepast in het opleidingsonderdeel ontwerpen.

Bij Mixed-media 1 worden analoge en digitale teken- en beeldvormingstechnieken verder ontwikkeld en gemengd toegepast. In Mixed media 2 worden deze verworven vaardigheden aangewend bij zowel 2d- als 3d presentatietechnieken en portfolio.

Contextualiseren

 • Contextualiseren 1 biedt een algemene cultuurhistorische kapstok waarbij het begrippenkader en de belangrijkste culturele uitingen geplaatst en geduid worden.
 • Contextualiseren 2 en 3 bieden belangrijke thema’s uit de historische ontwerp (architectuur-interieur-design) geschiedenis enerzijds en ontwerpthema’s uit de hedendaagse maatschappij.
 • In Contextualiseren 4 wordt er gereflecteerd over sociologische, antropologische of filosofische thema’s en de rol van ontwerp en ontwerper binnen de maatschappij.
 • Contextualiseren 5 nodigt de student uit om een keuze te maken uit een reeks lezingen, tentoonstellingen en voorstellingen betreffende actuele maatschappelijke tendensen, in functie van de bachelorproef.

Professionalisering

Het zwaartepunt van de leerlijn professionaliseren ligt in de tweede helft van de opleiding. In het begin van de opleiding wordt wel al bij Ontwerptools 1 tijd vrijgemaakt voor het verkennen van het werkveld en het duiden van de professionele relevantie van ontwerpthema’s en ontwerpopdrachten.

 • In Professionaliseren 1 tijdens het 4de semester verkennen de studenten het werkveld in hun zoektocht naar een stageplaats en leren ze hoe te communiceren in het professionele veld.
 • Stage: de opleiding biedt de student de keuze tussen 6 of 10 weken stage. De student kiest de stageplaats zelf volgens eigen voorkeur en profilering. Buitenlandse stages worden sterk aangemoedigd.
 • Bij Projectmanagement wordt een volledig uitvoeringsdossier conform de marktvereisten gemaakt.
 • Bij Professionaliseren 2 leert de student marketing- en managementvaardigheden en komen zowel beroepsverenigingen, vervolgtrajecten als alumni getuigen van ‘wat na het afstuderen’.
 • De technische vakken zijn ondergebracht in de leerlijn Realiseren met een theoretisch en een praktisch luik. Constructie en Materialen 1, 2 en 3 bespreekt de constructie van ruwbouw, afbouw, interieurbouw en meubelconstructie samen met de bijhorende materialen. Technische installaties behandelt sanitair, verwarming, elektriciteit, verlichting, verluchting,…
 • In de opleidingsonderdelen Constructie en Materialen Praktijk 1, 2 en 3 leert de student op een verkennende manier omgaan met constructie en materialen, maakt de student kennis met de werkplaatsuitrusting, past verworven theoretische kennis toe, verbindt het papieren of virtuele ontwerp met de uitvoeringspraktijk en ontwerpt op basis van proefmodellen op ware grootte.
website by