Directiecomité

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 6, artikel 20 § 9 van de statuten (pdf-document) en artikel 9 van het huishoudelijk reglement LUCA (pdf-document).

Het Directiecomité van LUCA School of Arts staat in voor het dagelijks bestuur. Zo is het Directiecomité o.m. verantwoordelijk voor de administratieve coördinatie, de inhoudelijke voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen, protocollen, akkoorden, overlegbesluiten of adviezen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, de academische raad en het HOC.

Het Directiecomité bestaat uit:

Jean-Pierre Rammant, uitvoerend voorzitter
Bart Geerts, vicedecaan BAM en Internationalisering, lid
Alain Quateau, voorzitter LUCA Pro, lid
Veerle Van der Sluys, vicedecaan Onderzoek, lid
Carl Van Eyndhoven, decaan Faculteit Kunsten, lid
Maarten Vanvolsem, vicedecaan Onderwijs, lid
Marleen Verlinden, algemeen directeur-beheerder
Myriam Feytons, HR manager, adviseur

 

Bevoegdheden van de algemeen directeur en de algemeen beheerder: zie hoofdstuk II, afdeling 2 van het huishoudelijk reglement LUCA

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by