LUCA - Faculteit Kunsten organiseert geregeld onderzoeksseminaries voor onderzoekers, doctorandi en kandidaten voor het doctoraat.  Ook onderzoekers van andere faculteiten en disciplines kunnen deelnemen aan het programma om kennis te maken met ondermeer methoden en aanpakvormen uit het onderzoek in de kunsten. Elke onderzoekseenheid van LUCA - Faculteit Kunsten is verantwoordelijk voor de organisatie van één seminarie, workshop of summer school. Bovendien wordt er een seminarie in samenwerking met de Faculteit Architectuur georganiseerd. U kan een attest tot deelname aan een seminarie opvragen bij monia.kennes@luca-arts.be.

Het programma voor 2017-18:

  • 23-27 oktober 2017: Joint Doctoral Seminar I (i.s.m. Faculteit Architectuur) tijdens de LUCA Showcase te Gent
  • 15 december 2017: Onderzoeksseminarie "Compact Discours" georganiseerd door de onderzoekseenheid “Image” in de Singel 32, 9000 Gent
  • Februari 2018: Onderzoeksseminarie georganiseerd door de onderzoekseenheid “Music & Drama” (meer informatie volgt)
  • April 2018: Onderzoeksseminarie georganiseerd door de onderzoekseenheid “Intermedia" (meer informatie volgt)
  • Juni 2018: Onderzoeksseminarie georganiseerd door de onderzoekseenheid “Inter-Actions” (meer informatie volgt)

Naast deze seminaries kunnen doctorandi bovendien gebruik maken van het aanbod van de Doctoral School for the Humanities & Social Sciences. Meer info hierover vind je hier: http://ghum.kuleuven.be/phd

Alle doctorandi waarvan de doctorale periode van start ging tijdens of na het academiejaar 2014-2015 zijn verplicht om ook het opleidingsonderdeel ‘Scientific integrity for starting PhDs’ tijdens het eerste jaar van de doctoraatsopleiding te volgen. Inschrijven kan via: http://www.kuleuven.be/research/integrity/culture/phd_lecture.html.

website by