Lerarenopleiding Audiovisuele & Beeldende Kunsten

Beuys blackboards

BELANGRIJK BERICHT: De specifieke lerarenopleiding in de Kunsten wordt in het academiejaar ’17-’18 enkel georganiseerd op campus Sint-Lucas Gent.

 

-----

 

De Specifieke Lerarenopleiding: 100% voor kunstenaars

In de Specifieke Lerarenopleiding in de Kunsten zoeken docenten en studenten samen naar hoe kunst en ontwerp best gedoceerd worden. 

Meesters in de Audiovisuele en Beeldende Kunst kennen de artistieke processen van binnenuit. Ze hebben geworsteld met verlangens, de traditie van de kunsten en de eigen mogelijkheden. Ze weten hoe belangrijk nieuwsgierigheid en experiment zijn. Ze kunnen werk ‘neerzetten’, dit documenteren en over eigen en andere beelden reflecteren en praten.  Ze zoeken naar een mogelijke plaats in de samenleving.  Ze weten dat twijfelen en vragen stellen een onmisbare motor is van het artistieke proces.

In een lessituatie staat de specifieke zoektocht van de student centraal. Dit is een  uitdaging voor de kunstenaar als docent.  

Er zijn vele vragen: hoe focus je op de specifieke zoektocht van je studenten ? Hoe geef je speels, didactisch krachtig en op een actuele manier les ? Hoe kan je artistiek waardevolle processen  stimuleren? Hoe kan het lesgeven humus zijn voor de eigen kunstpraktijk en vice-versa? Hoe maak je  studenten onafhankelijk en leer je hen om zelf hun artistieke processen op gang te brengen en te houden?  De plaats van de leraar/kunstenaar in de samenleving wordt krachtig, kritisch en permanent bevraagd.

Groepsdynamisch, flexibel en speels

In de Specifieke Lerarenopleiding ga je dynamisch aan de slag met deze vragen. Samen met het team van pedagogen en kunstenaars/didactici en met studenten en professionals uit het veld. We richten ons uiteraard tot het onderwijsveld, met het deeltijds kunstonderwijs als grote speler, maar ook het kunsteducatieve veld en sociaal artistieke praktijken behoren tot onze focus. Vaste partners zijn o.a.  Art Basics, Brede School Noord, VVOB Cambodia en Zambia en S.M.A.K.

De aanpak in onze opleiding valt te omschrijven als speels en experimenteel, onderzoeksgericht en kritisch. We maken er een punt van om didactisch te zorgen voor actuele, goed gedocumenteerde labo’s en seminaries. Daarbij bouwen we expliciet verder op je knowhow als kunstenaar en willen we deze passie warmhouden. Dat doen we individueel en ook via collectieve experimenten en dialoog.

In het actuele kunstveld wordt veel samengewerkt door kunstenaars onderling, met andere domeinen, met het brede publiek. Deze interactie is nodig om het project van de kunst in de wereld van vandaag en morgen maatschappelijk relevant te houden. 

Praktisch

Alle opleidingsonderdelen worden georganiseerd in Gent. Er zijn in-situ-projecten en seminaries, feedback en dialoog via het web, stageplaatsen in heel Vlaanderen, internationale stage, een opleiding gespreid over twee fasen, in de week of in het weekend…. Er zijn seminaries op locatie zodat de stap naar het werken in het veld kleiner wordt en je leerervaring groter. In een aantal opleidingsonderdelen worden contacturen gecombineerd met zelfstudiepakketten en online feedback.

Inschrijven kan als je een masterdiploma hebt in de Beeldende of Audiovisuele Kunsten of een academisch bachelordiploma hebt in de Beeldende of Audiovisuele Kunsten en je je tevens inschrijft voor een masteropleiding (of de masteropleiding afrondt voor je de SLO afrondt).

 

Lesrooster

 

Het lesrooster kan je inkijken (zie download hieronder).

Wat is school?
de theorieles
Stage 2 - Zambia_kunst in het kleuteronderwijs
Stage 2 - Zambia_kunst in het kleuteronderwijs
Labo project - As long as I'm walking
Labo project - As long as I'm walking
website by