Lerarenopleiding Muziek & Drama

Foto: Willem Govaerts

De specifieke lerarenopleiding (SLO) voor Muziek & Drama is een aparte opleiding van 60 studiepunten, waarvoor slechts een diploma kan behaald worden nadat een diploma voor de basisopleiding verworven werd. Studenten die én de basisopleiding én de lerarenopleiding gevolgd hebben krijgen dus twee afzonderlijke diploma’s.

De SLO kan men samen met (vanaf het eerste masterjaar)  of na de basisopleiding volgen. In de afstudeerrichting muziekpedagogie loopt de lerarenopleiding automatisch simultaan met de hoofdstudie, omdat het theoretische luik ervan in de basisopleiding ingedaald is. Voor de afstudeerrichting muziektherapie is dat niet zo: afgestudeerde muziektherapeuten die een lerarendiploma willen moeten daar een extra jaar voor uittrekken. Studenten van de overige afstudeerrichtingen (instrument/zang, jazz, directie, compositie) hebben de keuze:  zij kunnen de theoretische component van de lerarenopleiding in hun studieprogramma van hun basisopleiding integreren, maar zijn daar niet toe verplicht.

De studie SLO leidt naar het diploma  van leraar, waarmee afgestudeerden aan de slag kunnen in het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

 

 

Downloads

website by