LUCA Pro

Het onderzoek en de dienstverlening van LUCA Pro wordt gebundeld in een eigen onderzoekseenheid, LABOpro. Thematische krachtlijnen van de onderzoekseenheid zijn
a) Making the future/the future of making
b) Shaping society
c) Redesigning the design school

Onderzoek aan LABOpro is praktijkgericht en draagt bij tot innovatie binnen het werkveld waarin de afgestudeerde professionele bachelors actief zijn. Het biedt oplossingen voor problemen uit de beroepspraktijk en zet fundamenteel onderzoek om in concepten, adviezen, producten en diensten die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Contact: stefanie.beghein@luca-arts.be

LABOpro-jecten

website by