Meer over de masteropleiding Productdesign

Terwijl binnen de bacheloropleiding de focus ligt op het verwerven van competenties (zowel communicatief als onderzoeks- en ontwerpmatig), wordt je als student binnen de masterjaren de kans geboden om hier een eigen invulling aan te geven en je te verdiepen in functie van je eigen interesses en kwaliteiten.

De ontwerpopdrachten binnen de Master worden binnen een concreet kader en in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven gesteld, maar word je als masterstudent uitgedaagd om er een eigen invulling aan te geven. Hierbij leer je rekening te houden met je eigen sterktes en leer je deze inzetten om tot een optimaal resultaat te komen. In de onderzoeksmodules word je ondersteund in het opzetten van projecten waarbij je niet alleen zelf tot een onderzoeksvraag moet komen, maar waarbij je ook zelf het thema voor je project moet leren definiëren.

Ook voor je stage van minimum 12 weken kies je een stageplaats die aansluit bij jouw affiniteiten als ontwerper, eventueel reeds als aanzet tot de masterproef.

De theorie, die binnen de master aangeboden wordt, is hoofdzakelijk gericht op creatief ondernemen en kritische studies, en helpt je als student om je in je vakgebied te positioneren vanuit je eigen identiteit en actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

De focus tijdens de masterjaren ligt op de masterproef. Daarmee bewijs je dat je zelf een onderzoekstraject kan uitzetten en hierbinnen als ontwerper een oplossing kan aanreiken. Tijdens deze masterproef zijn er keuzemodules, feedbacksessies en werkveldstages om je te ondersteunen.

Meer over de masteropleiding Productdesign
Sarah Rombouts - ‘Over design & migratie’ (nu Studio Refugee)
Meer over de masteropleiding Productdesign
Liane Castermans - “Belmar - Een serviesgoed waar de Marokkaanse en de Belgische cultuur samenkomen.”
Meer over de masteropleiding Productdesign
Dimitri Peeters - “Kasvani - Een onderzoek naar een nieuwe ontwerpstrategie voor elektronische producten” (Selectie Kwintesses 2015)
website by