Gastprofessor Fotografie (50%) Art Direction & Staged Photography C-Mine

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoek omgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint Lucas Gent, Sint Lucas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine van de MAD Faculteit

 

Situering

Fotografie en visual design, Luca School of Arts  wil in haar onderwijs-  en onderzoeksactiviteiten nog meer  inspelen op innovatie, gericht op de ontwikkeling van een creatieve economie.

Binnen dit kader  zoeken wij een visual designer  die de spanningsvelden binnen visuele communicatie en design onderzoekt en onderwijst.

In de afstudeerrichting Fotografie binnen Beeldende Kunsten campus C-mine staat de ontwikkeling van een eigen stijl en visie bij elke student centraal en dit  binnen de creatieve industrie bijvoorbeeld van mode tot architectuur, van film tot design, van muziek tot reclame. We zien fotografie als een vorm van storytelling, een belangrijke tool voor individuele expressie. De afstudeerrichting geeft de student de mogelijkheid te experimenteren binnen de verschillende genres (mode, reclame, architectuur, stilleven, landschap, portret, reportage, documentaire...) om zo zijn eigen beeldstrategie en werkmethodiek te ontwikkelen als storyteller.

Opdracht                    

Je maakt deel uit van het  onderwijsteam van de Luca School of Arts , campus C Mine  in Genk, alsook van de onderzoeksgroep Re-Visionary.

Je werkt  samen met de onderzoekseenheden van LUCA, School of Arts;        

Je geeft praktijk-onderwijs te geven in staged photography, production design & art direction, stagebegeleiding. Je past je  expertise toe binnen de opleiding Beeldende kunsten..
                                         

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma Beeldende Kunsten, specialisme in art direction of staged photography of production design andere aanverwante opleidingen
Onderzoekservaring strekt tot aanbeveling;
Je hebt een ruime kennis en ervaring binnen het vakgebied Visual Design; ontwerp en creatieve realisatie van mediaproducten
Je kent verschillende platforms voor media en de hedendaagse trends . Je hebt ervaring met diverse ontwikkelmethoden en technieken .
Je hebt een goede kennis van designprincipes en actuele ontwerpprogramma’s
Je hebt visie en een verfrissende kijk op je vakgebied
Je hebt  uitstekende didactische, sociale en communicatieve vaardigheden .
Je hebt 5jaar relevante werkervaring en kan dit aantonen via een portfolio
Je hebt bij voorkeur onderwijservaring in het hoger kunstonderwijs
Je beheerst het Nederlands en het Engels zeer goed en je hebt een goede kennis van het Duits en het Frans
Je hebt een goede kennis van MS Office en het gebruik van educatieve software of bereid je daarin in te werken . Het is een bijkomende troef indien je beschikt over het ECDL
(Internationaal Erkend Europees Computer Rijbewijs)
Je kan zelfstandig werken en vlot in team functioneren

 

Aanstelling

Een contractuele aanstelling als gastprofessor-bediende voor 50% met barema Assistent (508). Meer informatie over de weddenschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs
De vacature kan eventueel opgesplitst worden naargelang de kandidaten;
Aanstelling tot het einde van het academiejaar (14/09/2017). De aanstelling kan volgend academiejaar worden verlengd mits gunstige evaluatie
Indiensttreding vanaf 01/03/2017

 

Selectieprocedure

Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier
De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een interview dat afgenomen wordt door een selectiecommissie.
Een bijkomende selectieproef kan deel uitmaken van de selectieprocedure
Aanstelling via beslissing van het Directiecomité, rekening houdend met het advies van de selectiecommissie
Voor meer informatie kan je terecht bij de heer Dirk Reynders, opleidingshoofd Beeldende Kunsten campus C-Mine Genk ( dirk.reynders@luca-arts.be ).

 

Solliciteren

We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur ten laatste op 18/02/2017 per e-mail gericht aan personeelsdienst@luca-arts.be.
Laattijdige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.
Gelieve bij het onderwerp in jouw mailbericht de juiste benaming van de vacature te vermelden.

 

Jouw kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.

 

 

 

 

 

 

 

website by