LUCA Drama leidt makende spelers en spelende makers op. Taal en tekst vormen de hoeksteen. Overdracht van betekenis staat centraal.

We zetten in op de vorming van podiumkunstenaars die autonoom en nieuwsgierig in de wereld staan en standpunt innemen. De ontwikkeling van een eigen artistiek profiel staat centraal, net als de noodzaak om een eigen verhaal te brengen.

LUCA Drama leidt kunstenaars op met een sterke ambachtelijke kunde en een degelijke vakkennis. Ze kunnen breed en flexibel opereren als autonoom of uitvoerend artiest. Het zijn artistieke onderzoekers die zowel vanuit een individueel als collectief traject, zowel vanuit hun biografie als vanuit een maatschappelijke betrokkenheid spelen en creëren.

Klemtoon op 'tekst'
Klemtoon op 'tekst'

Tekst, in de brede zin van het woord, is het fundament van onze opleiding. Leren om tekst te doorgronden, te interpreteren en te maken is net zo belangrijk als het spelen en het ensceneren ervan. Je leert ook tekst inhoudelijk te onderzoeken, te communiceren en te 'maken'.

Blog: LUCA Drama

NIEUWS

website by