Over de bacheloropleiding Interieurvomgeving

De bacheloropleiding Interieurvormgeving is een driejarige, praktijkgerichte opleiding. Je leert vormgeven door te brainstormen, te discussiëren en kritisch na te denken. Je leert vooral ook doen. Je maakt schaalmodellen en prototypes, je tekent schetsen, plannen en 3D-visualisaties. Je doet aan materiaal- en kleuronderzoek. Je gaat op studiereis en op bedrijfsbezoek en je neemt deel aan intensieve workshops. Je loopt stage of studeert een semester in het buitenland. Samen met je medestudenten organiseer en bouw je je afstudeertentoonstelling. Al doende ondervind je welke ontwerpmethodes en werkterreinen je het beste liggen.

De eigenheid en identiteit van elke student vormen immers dé basis om een (zelf)kritisch, ondernemend en authentiek ontwerper te worden. Naast de verworven creatieve, communicatieve en technische vaardigheden zijn zelfkennis en gedrevenheid belangrijke troeven. Bij LUCA-interieurvormgeving verwerf je al deze troeven in een voortdurende wisselwerking tussen handen en hoofd, tussen denken en doen.

Brede opleiding met een persoonlijk traject

Brede opleiding met een persoonlijk traject

Tijdens je opleiding tast je aan de hand van diverse ontwerpopdrachten de verschillende werkdomeinen af en ontwerp je interieurs, ruimtelijke installaties, evenementen, meubels en objecten. Dankzij uiteenlopende opdrachten en individuele begeleiding oriënteer je je op het werkveld zodat je straks van start kan gaan als vormgever met een eigen profiel, als een polyvalent ruimtelijk ontwerper die flexibel inpasbaar is in het brede beroepsveld.

Bekijk de afstudeerwerken van onze studenten

website by