Benjamin De Moor

Onderlinge beïnvloeding in kaart gebracht bij filosofen

Connecties in kaart brengen tussen verschillende losofen. In een geschreven tekst staan die altijd wel netjes aangegeven bij elke losoof apart. Maar de samenhang blijft verborgen. Om die samenhang zichtbaar te maken, is er gekeken naar node-link diagrammen en tijdslijnen. De data uit overzichtswerken over loso e werden vertaald in drie verschillende media: een digitaal overzicht met behulp van D3.js, een object en posters. 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by