Charline Dhossche

Valler

Valler – 90pag. – Houtskool & Photoshop

Elias' wereld wordt letterlijk overhoop gegooid als hij op een ongelukkige dag een waterput in sukkelt.
Tegen alle verwachtingen in stort hij niet te pletter, maar komt hij in een volledig nieuwe wereld terecht: een vallende wereld die voor het grootste deel uit open lucht bestaat.
Doorheen het verhaal komt Elias verschillende mensen tegen die net als hij geen benul hebben van wat er aan de hand is.

Dit werk heeft religie als onderliggend thema. Het al dan niet bestaan van een einde van de val wordt volop gespeculeerd, niettegenstaande dat er totaal geen bewijs van is. Eén groep mensen houdt zich bezig met hun overleving te garanderen door middel van parachutes en ballonnen, terwijl er een select aantal mensen is die zich liever bezig houdt met leuke dingen.

In dit verhaal worden drie standpunten verkend:

  1. De dogmatige gelovige die dingen aanneemt waar geen bewijs voor is.
  2. De atheïst die zijn leven niet wil leiden in functie van iets waar geen bewijs voor is.
  3. De gematigde gelovige. Deze laatste maakt gebruik de Gok van Pascal: hij neemt voorzorgen voor de zekerheid. Want wat als er wél een einde is?

 

Charline Dhossche
pag. 17-18
Charline Dhossche
pag. 19-20
Charline Dhossche
pag. 77-78
Charline Dhossche
pag. 87-88

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by