Eva Cardon

  • Onderzoekseenheid Intermedia
  • Onderzoeksgroep Narrative Arts

Eva Cardon (Ephameron) behaalde meestergraden in de Schilderkunst en de Illustratieve Vormgeving, en doceert momenteel aan twee kunsthogescholen in Vlaanderen. Ze werkt aan een doctoraat in de Kunsten waarvoor ze de artistieke autobiografie in het beeldverhaal onderzoekt. Haar werk doet verslag van een gevoelige kant van de wereld, en documenteert de intieme en onopvallende drama's die samen een leven vormen. Onder pseudoniem Ephameron publiceert ze illustraties in o.a. The New York Times, De Standaard, De Tijd en Knack Weekend. Ze neemt deel aan en cureert tentoonstellingen over de hele wereld.

------------------------------------------------------------------------------

  • Research unit Intermedia
  • Research group Narrative Arts

Eva Cardon (Ephameron) obtained master’s degrees in both Fine Arts and Illustrative Design, and currently teaches at two art colleges in Belgium while preparing her PhD in the Visual Arts, researching artistic autobiography in graphic narratives. Her work explores a sensitive side of the world, where the small and intimate dramas of life are documented. Under the moniker of Ephameron, she has published her illustrations in a.o. The New York Times and many leading Belgian newspapers and magazines. She also curates and participates in group and solo shows all over the world.

website by