In de vijfjarige opleiding Productdesign onderzoek je met een kritische en visionaire blik het rijke en boeiende domein van productdesign. Je onderzoekt hoe je mee vorm kan geven aan een wereld die verandert. Onze opleiding stimuleert je om geëngageerd en vernieuwend in te spelen op een snel veranderende context en om sterk te staan in een multidisciplinair werkveld. Vanuit een kritische, onderzoekende houding en met een brede bagage aan designgerichte vaardigheden leer je tijdens je opleiding Productdesign inspirerende oplossingen te creëren voor uitdagende vraagstukken. Via keuzeworkshops doe je kennis en vaardigheden op die in je eigen interessesfeer liggen om uiteindelijk je persoonlijk profiel uit te bouwen. De opleiding Productdesign van LUCA heeft een artistieke, creatieve insteek en is hiermee uniek in Vlaanderen.

Blog: productdesign-luca-school-of-arts-campus-c-mine

NIEUWS

website by