Publicaties

Eindrapport
Het eindrapport van dit project werd omgezet naar een onlineversie. De vragenlijst werd hernomen en de pedagogische begrippen werden er aan ‘gehyperlinkt’.

Op 8 november 2012 vond het symposium ‘Evalueren in het hoger kunst- en ontwerponderwijs’ plaats in Sint-Lukas Brussel. Meer dan honderd deelnemers schreven er zich voor in. ‘s Ochtends lichtten Susan Orr (Sheffield Hallam University) en Lies Declerck (LUCA School of Arts) hun bevindingen uit etnografisch onderzoek toe.In de namiddag discussieerden de deelnemers tijdens rondetafelgesprekken over hun ervaringen met evalueren en hun ideeën over veranderingen m.b.t. hun eigen evaluatiepraktijken. Ze gebruikten daarbij de inspiratiegids.

De inspiratiegids biedt een kader dat een reflectie over evaluatiepraktijken stimuleert. Hij is uitdrukkelijk bedoeld voor beoordelaars in een kunst- en ontwerpgerichte context. Hij bestaat uit inspirerende citaten, een gestructureerde vragenlijst en een lijst met pedagogische begrippen m.b.t. evalueren. 

De verschillende presentaties van de dag werden gepubliceerd. De videoregistraties en de powerpointpresentaties vind je hieronder.

Presentaties en videoregistraties

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by