Starten met de Lerarenopleiding

Introductiemomenten

- dinsdag 20/9 om 18u30 in LOK 110 te Campus Sint Lucas Gent

- donderdag 22/09 van 14u00 tot 18u00 Campus Lemmens (lokaal 403)

- zaterdag 24/9 om 11u in LOK 110 te Campus Sint Lucas Gent

 

Toelatingsvoorwaarden

Je kan je inschrijven in de specifieke lerarenopleiding eens je een masteropleiding Audiovisuele kunsten, Beeldende kunsten, Drama of Muziek hebt aangevat of afgesloten. Afhankelijk van de masteropleiding start je met een specifieke lerarenopleiding Audiovisuele en Beeldende Kunsten of met een specifieke lerarenopleiding Podiumkunsten (Muziek en Drama).

De specifieke lerarenopleiding Muziek kan simultaan met de masteropleiding gevolgd worden. De specifieke lerarenopleiding Audiovisuele en Beeldende Kunsten en de specifieke lerarenopleiding Drama kan slechts gedeeltelijk simultaan gevolgd worden met de masteropleiding.

website by