Studentenjobs

Stuvo LUCA heeft een eigen jobdienst en biedt occasionele jobs aan op de campus. Interesse voor een studentenjob op de campus? Hou tevens de FB-pagina van Stuvo LUCA Brussel en Stuvo LUCA Gent in de gaten, net als Toledo.

Ben je student op campus Lemmens? Dan kan je terecht bij de jobdienst van KU Leuven. De jobdienst biedt een online databank waar je een divers werkaanbod vindt: studentenjobs voor korte of langere periodes, allerlei functies zoals administratieve hulp, vertalen, kinderopvang... Daarnaast kan de jobdienst je ook helpen bij al je vragen rond je rechten en plichten als jobstudent, de belastingen, kinderbijslag enz.

Je kan ook terecht op de JOS-databank van de VDAB voor studentenjobs in heel Vlaanderen via www.vdab.be/jos.

Heb je een interessante job voor een student van LUCA School of Arts? Je kan je vacature verspreiden via LUCA blog(t) http://blog.associatie.kuleuven.be/luca_school_of_arts/.
Vul hiervoor het contactformulier in: http://www.luca-arts.be/infoaanvragen-door-bedrijven-en-organisaties.

Meer informatie over je sociale rechten en plichten als jobstudent vind je hier: www.mysocialsecurity.be/student.

website by