Symposium Artistiek evalueren

Valt er over ‘smaak en kleur’ te discussiëren? Hoe geef je een cijfer op artistiek werk? Verloopt evaluatie in kunst- en ontwerponderwijs anders dan bij andere disciplines en, zo ja, hoe dan precies? Of verschilt het maar een weinig of niet van evaluatie bij niet-artistieke disciplines? En wat kunnen deze laatste van het kunst- en ontwerponderwijs leren?

Deze en andere vragen komen aan bod op de inspiratiedag die tot doel heeft het inzicht in evalueren binnen de context van het hoger kunst- en ontwerponderwijs te vergroten en de evaluatiepraktijken aan te scherpen. Ze kadert in een project van het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF) van de Associatie KU Leuven.

Doelgroep

De studiedag is in de eerste plaats gericht naar atelierdocenten van LUCA en ASRO. Ze staat natuurlijk ook open voor beleidsmedewerkers van LUCA en KU Leuven, atelierdocenten van andere kunstfaculteiten en iedereen met interesse voor het onderwerp.

Programma

10u00  Ontvangst

10u30  Inleiding
Lieve Dehasque (LUCA)

11u00  Art and Design Assessment: A Journey from Accuracy to Zing
Susan Orr (Sheffield Hallam University)

12u00  Een vergelijkende gevalstudie van zes kunst- en ontwerpgerichte 3BA-jury’s aan LUCA en KU Leuven
Lies Declerck (LUCA)

13u00  Lunch

14u00  Gemodereerde rondetafelgesprekken

15u30  Uitleiding

16u00  Drink

Praktische informatie 

  • Toegang: deelname aan het symposium kost 20 EUR
  • Datum: donderdag 8 november 2012
  • Aanvang: 10.00 uur – 16.00 uur
  • Locatie: campus Sint-Lukas Brussel, groenstraat 156, 1030 Brussel
website by