Bibliotheek

Foto: Joke Bruneel

De verschillende LUCA-bibliotheken leveren een wezenlijke bijdrage aan het onderwijs en onderzoek binnen LUCA School of Arts en de Faculteit Architectuur (KU Leuven), zowel door de hoogstaande kwaliteit van hun rijke collecties als door de uitstekende dienstverlening en de bibliotheektechnische en inhoudelijke expertise van de bibliotheekmedewerkers.

De collecties van de LUCA-bibliotheken hebben bijzondere aandacht voor de twintigste-eeuwse en actuele ontwikkelingen binnen de kunsten en architectuur. Zij stellen de fysieke en digitale collectie efficiënt ter beschikking van studenten, docenten, onderzoekers. De deskundige begeleiding van de bibliothecarissen staat garant voor al wie onderzoek verricht (studenten en personeel van de Associatie, van andere hogescholen en universiteiten, onafhankelijke onderzoekers…).

De LUCA-bibliotheken bevinden zich op verschillende campussen in Gent, Brussel, Leuven en Genk.

De LUCA-bibliotheken zijn vertegenwoordigd in de Werkgroep Bibliotheken van de Associatie KUL (BASSO). Ze zijn lid van Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) en VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD), Art Libraries Society United Kingdom & Ireland (Arlis UK)...

Alle informatie op: www.luca-bibliotheken.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by