Docenten educatieve master Audiovisuele en Beeldende Kunsten

In de opleiding werk je samen met een team van collega-studenten en krijg je les van gedreven pedagogen, kunstenaars, didactici en professionals uit het veld. Met hun kritische en onderzoeksgerichte aanpak schuwen ze het experiment niet. Het docententeam zorgt voor actuele, goed gedocumenteerde modules, proeflabo’s en seminaries. Ze bouwen er verder op je knowhow als kunstenaar en houden je passie als kunstenaar warm. Daarbij werken ze niet alleen individueel maar gaan ze ook in groep de dialoog en het experiment aan. Naast de begeleiding tijdens lesmomenten, in-situ-projecten en seminaries geven de docenten ook feedback via het elektronisch leerplatform.

Onze docenten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by