Faculteit Kunsten

De Faculteit Kunsten organiseert zowel de academische kunstopleidingen als het onderzoek in de kunsten. Het opleidingsaanbod van de faculteit wordt gekenmerkt door een sterk artistiek, kritisch en onderzoekend profiel maar ook door een grote variatie die gegroeid is uit de zelfstandigheid en eigenheid van de opleidingen op lokaal vlak. Die opleidingen staan in interactie met de thematische onderzoekseenheden en de artistieke en ontwerpmatige praktijk. De opleidingen worden hierdoor gevoed met grensverleggend onderzoek, interdisciplinariteit tussen de kunsten en kritische interactie met de artistieke wereld.

De beleidsorganen van de faculteit Kunsten zijn het faculteitsbestuur en de decaan. Zij oefenen hun bevoegdheden uit in delegatie van de Raad van bestuur, het directiecomité en de academische raad. De overleg- en adviesorganen van de Faculteit Kunsten zijn de faculteitsraad en de permanente onderwijscommissie in de academische opleidingen.

De permanente onderwijscommissies (POC’s) van de academische opleidingen hebben een beleidsvoorbereidende, informatieverstekkende en adviserende functie op het niveau van hun opleiding en t.a.v. het faculteitsbestuur. Alle onderwijsgevenden binnen een opleiding zijn lid van hun POC. Samenstelling en bevoegdheden: zie artikel 23.1 van het huishoudelijk reglement LUCA [pdf-document].

De faculteitsraad bewaakt het kwaliteitsvol aanbod binnen de academische opleidingen en heeft hiertoe informatierecht over alle aangelegenheden m.b.t. de academische opleidingen. De faculteitsraad heeft daarnaast ook adviesrecht t.a.v. de academische raad over tal van onderwijsaangelegenheden. Samenstelling en bevoegdheden: zie artikel 23.2 van het huishoudelijk reglement LUCA [pdf-document].

Het faculteitsbestuur is o.m. verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de academische opleidingen, organiseert en bewaakt de kwaliteit ervan overeenkomstig de onderwijsreglementering en het onderwijsbeleid zoals goedgekeurd of bekrachtigd door de Raad van Bestuur, het directiecomité en de academische raad. Alle aangelegenheden die betrekking hebben op de academisering en op de samenwerking van de Faculteit Kunsten met de KU Leuven worden behandeld in het uitgebreid faculteitsbestuur. Samenstelling en bevoegdheden: zie artikel 24.2 van het huishoudelijk reglement LUCA [pdf-document].

Carl Van Eyndhoven is decaan van de Faculteit Kunsten . Bevoegdheden van de decaan: zie artikel 24.3 van het huishoudelijk reglement LUCA [pdf-document].

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by