LUCA Pro

LUCA Professionele Kunstopleidingen (LUCA Pro) organiseert de professionele bacheloropleidingen en het projectmatig wetenschappelijk onderzoek aan LUCA en staat garant voor onderwijs dat zeer sterk praktijkgericht is. Daarom worden geïntegreerde lesvormen gebruikt waarbij theorie en practica zeer sterk aan elkaar gekoppeld zijn. Bovendien zijn de docenten naast hun lesopdracht ook actief als architect, vormgever, filmmaker of fotograaf. Hiermee garandeert LUCA Pro haar studenten een opleiding die al van bij de aanvang een sterke binding met het beroepsveld heeft.

De beleidsorganen van LUCA Pro zijn het groepsbestuur en de groepsvoorzitter. Zij oefenen hun bevoegdheden uit in delegatie van de Raad van bestuur, het directiecomité en de academische raad.  De overleg- en adviesorganen van LUCA Pro zijn de groepsraad en de permanente onderwijscommissie in de professionele opleidingen.

De permanente onderwijscommissies (POC’s) van de professionele opleidingen hebben een beleidsvoorbereidende, informatieverstekkende en adviserende functie op het niveau van hun opleiding en t.a.v. het groepsbestuur LUCA Pro. Alle onderwijsgevenden binnen een opleiding zijn lid van hun POC. Samenstelling en bevoegdheden: zie artikel 21.1 van het huishoudelijk reglement LUCA [pdf-document].

De groepsraad bewaakt het kwaliteitsvol aanbod binnen de professionele opleidingen en heeft hiertoe informatierecht over alle aangelegenheden m.b.t. de professionele opleidingen. De groepsraad heeft daarnaast ook adviesrecht t.a.v. de academische raad over tal van onderwijsaangelegenheden. Samenstelling en bevoegdheden: zie artikel 21.2 van het huishoudelijk reglement LUCA [pdf-document].

Het groepsbestuur is o.m. verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de professionele opleidingen, organiseert en bewaakt de kwaliteit ervan overeenkomstig de onderwijsreglementering en het onderwijsbeleid zoals goedgekeurd of bekrachtigd door de Raad van Bestuur, het directiecomité en de academische raad. Samenstelling en bevoegdheden: zie artikel 22.2 van het huishoudelijk reglement LUCA [pdf-document].

Alain Quateau is  de groepsvoorzitter van LUCA Pro. Bevoegdheden van de groepsvoorzitter: zie artikel 22.3 van het huishoudelijk reglement LUCA [pdf-document].

 

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by