Narrative Arts

Eva Cardon

De onderzoeksgroep Narrative Arts concentreert zich enerzijds op de praktijken van narratieve kunsten, anderzijds op de contexten waarin die kunsten ageren, functioneren en  ontvangen worden.

Tot de narratieve kunsten rekenen we onder andere, maar niet uitsluitend film (als verzamelnaam voor het narratieve bewegende beeld), het beeldverhaal met stilstaande beelden (van prentenboek en klassiek stripverhaal tot striproman of woord- en beeldverhalen…), verhalende fotografie en interactieve media (verhalende games). Narrative Arts bestrijkt een breed onderzoeksterrein gevormd door kunsten en media met een verhalende dimensie.

Verhalen worden niet op één manier verteld en kunnen via allerlei media tot stand worden gebracht. Dit impliceert dat elke kunstenaar/verteller weloverwogen keuzes maakt (stijl, perspectief, mis-en-scène, sequentie of montage, gebruik van muziek en/of tekst enz.). De verhalen die zo worden gecreëerd, worden niet eenduidig geïnterpreteerd, maar op verschillende manieren gelezen door uiteenlopende publieken.

Onderzoek van Narrative Arts bevraagt de manieren waarop kunstenaars verhalen construeren en presenteren en de manieren waarop publieken (inclusief maatschappelijke instanties als subsidie-instanties en gerechtelijke/politieke overheden) daarmee omgaan. Zo worden onder andere vragen gesteld naar de relaties tussen vertellen en het medium, naar de relaties en interacties tussen tijd en ruimte, naar het gebruik maar ook het misbruik (manipulatie) van verhalen, naar interacties tussen verhalen en de maatschappij waarin ze tot stand komen, waartoe ze zich richten of waartegen ze zich afzetten; naar culturele determinanten bij het vertellen van verhalen enz.

Coördinator

  • Wendy Morris - wendy.morris@luca-arts.be

Onderzoekers

Herman Asselberghs, Sofie Benoot, Eva Cardon, Robbrecht Desmet, Inge Heremans, Pascal Lefèvre, Hoda Siahtiri, Patrice Toye, Elke Van Damme, Dorothée Van Den Berghe, Jan Van Dyck, Judith Vanistendael, Griet Van Reeth, Roel Vande Winkel en Pascal Vandelanoitte.

Onderzoekers

Onderzoeksprojecten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by