C-mine biedt een uitstekend kader voor kunstonderwijs. C-mine wil een inspirerende plek zijn voor creatief ondernemerschap en een broedplaats voor jong, creatief talent. Via onze samenwerking in Genk met o.a. C-mine Crib, FabLab, IDE (Innovatie & Design Euregio), FLACC en andere creatieve organisaties en bedrijven ontstaat een interessante kruisbestuiving met het werkveld.

Afstudeerrichting in de bachelor- en masteropleiding Audiovisuele Kunsten (bachelor en master)
3 + 1 jaar / 180 + 60 studiepunten
Afstudeerrichting in de bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten
3 + 1 jaar / 180 + 60 studiepunten
Keuzetraject in de bachelor- en masteropleiding Audiovisuele Kunsten
3 + 1 jaar / 180 + 60 studiepunten
Academische bachelor en masteropleiding Productdesign
3 + 2 jaar / 180 + 120 studiepunten
Afstudeerrichting in de bachelor- en masteropleiding Audiovisuele Kunsten
3 + 1 jaar / 180 + 60 studiepunten
Keuzetraject in de bachelor- en masteropleiding Audiovisuele Kunsten
3 + 1 jaar / 180 + 60 studiepunten

Bijkomende vragen?

Alle informatie en advies over:

Onderwijsadministratie

Inschrijvingen, toelatingsvoorwaarden, studiekosten
www.luca-arts.be/voor-studenten
onderwijsadmin.genk@luca-arts.be

Artistieke toelatingsproef

Info: www.luca-arts.be/inschrijven#artistieke_toelatingsproef
Inschrijven: www.kunststudereninvlaanderen.be

Trajectbegeleiding

Studieprogramma, welke vakken kan je opnemen, een aangepast traject afgestemd op individuele situatie, leerkrediet, toleranties en studievoortgangsmaatregelen, vrijstellingen voor een opleidingsonderdeel,…?
www.luca-arts.be/trajectbegeleiding

STUVO

Zorgcoach

Studenten met een speciaal statuut, oa werkstudent, student - topsporter, student met functiebeperking, student - ondernemer, kunstbeoefenaar op hoog niveau, student – mantelzorger
Mail: annelies.bas@luca-arts.be 

Nog vragen?

Contacteer onderwijsadministratie campus C-mine: onderwijsadmin.genk@luca-arts.be
of tel. 02/447 16 00

Campus Genk / C-mine

info.cmine [at] luca-arts.be
C-MINE 5
3600 Genk