(For the English version see below)

Terug naar de campus, code groen!
Onze campussen in Leuven, Gent en Genk starten op in code groen. Voor Brussel moet de beslissing nog genomen worden, maar ook daar hebben we goede hoop op een zo normaal mogelijke opstart.
Ook zijn evenementen met externen weer mogelijk. Bij meer dan 200 bezoekers wordt er gebruik gemaakt van het COVID Safe ticket.
Verder blijven we aandacht hebben voor studenten/collega's die zich nog niet helemaal veilig voelen. In dialoog kunnen we met hen extra maatregelen afspreken (bijv. dragen van het mondmasker).

Check de FAQ-pagina van de website.

Back to campus, code green!
Our campuses in Leuven, Ghent and Genk are starting up in 'code green'. The decision has yet to be made for Brussels, but there too we have good hopes for a normal start-up.
Events with external people are also possible again. The COVID Safe ticket is used for events counting more than 200 visitors.
We will also continue to pay attention to students/colleagues who do not yet feel completely safe. In dialogue, we can agree on extra measures with them (e.g. wearing the mouth mask)
 

Check the FAQ page of the website.

Spread the word