Academische opleiding Drama (bachelor en master)

Hoe ziet de opleiding eruit?

TOELATINGSPROEVEN

Maandag & dinsdag 7-8 september 2020
(deadline: 01/09/2020, 23:59)

Bij LUCA Drama word je acteur/theatermaker/schrijver/educator. Je ontwikkelt een onderbouwde visie op de wereld en het kunstenveld. Je leert breed en flexibel functioneren, als creërend, uitvoerend of docerend artiest. Met een stevige portie daadkracht en ondernemingszin. Met een eigen artistiek profiel en de kunde om een eigen context te creëren voor je werk. Met de flexibiliteit om samen projecten op te zetten met andere makers, ook cross-disciplinair.

#wijzijnlucadrama

 • Bachelor Spelen & Maken (driejarig)
 • Nieuw: bachelortraject Schrijven (driejarig)
 • Artistieke master (éenjarig)
 • Artistiek-educatieve master (tweejarig)

Bachelor Spelen & Maken (driejarig): basis, verbreding en verdieping

In de eerste drie semesters van je bacheloropleiding ligt de focus op een gezamenlijke basisopleiding Spelen en Maken. In de verdiepende modules die daarop volgen, bepaal je of je de klemtoon meer op spelen of maken legt. Via keuzevakken kan je extra inzetten op spelen voor camera, schrijven en educatie. Ook een Erasmusuitwisseling is mogelijk. Zo geef je je eigen parcours vorm.

In ons programma nemen tekst en taal een centrale plaats in. Je ontwikkelt taalgevoeligheid en tekstinzicht. Je onderzoekt al spelend, makend en schrijvend wat tekst vandaag en in de toekomst kan zijn. Je traint je lichaam en stem en leert ze in te zetten op een podium.

Je wordt afwisselend individueel en collectief gecoacht, in praktijkmodules van een zestal weken. Elke module eindigt met een productie- en presentatieweek. Jaarlijks kan je in vier open atelierweken individueel of in groep experimenteren met materiaal en werkvormen. Zo ontwikkel je een eigen werkmethode om met je fascinaties aan de slag te gaan.

Je rondt de bacheloropleiding af met een eigen voorstelling waarin je spelen & maken (en evt. schrijven) integreert.

Wil je meer weten over welke vakken je in dit bachelortraject krijgt, bekijk dan hier het Studieprogramma 1ste bachelor Drama en ook het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten.

(2019) 2SKIN - masterproef Tom Voet

Bachelortraject Schrijven (driejarig): Writing for performance

Vanaf 2020-21 kan je naast het traject Spelen & Maken ook kiezen voor een volwaardig traject Schrijven. In dat traject leg je een stevige basis in acteren & theatermaken én bouw je een eigen praktijk uit in ‘Writing for Performance’. De studenten uit de verschillende trajecten werken samen als schrijver, maker en/of speler in modules en atelierweken.

 • je schrijft voor theater én verrijkt je parcours met schrijven voor film, tv, games, nieuwe media, spoken word, radio, muziek, …
 • je krijgt les van diverse actieve en bekroonde auteurs
 • je volgt grotendeels hetzelfde basisprogramma als de studenten Spelen & Maken
 • je ontwikkelt daarnaast een eigen schrijverschap
 • je doet projecten met andere opleidingen van LUCA School of Arts
 • je ontwikkelt ondernemingszin en zet projecten op in het werkveld
 • je hebt toegang tot een breed beroepenveld

Centraal in ‘Writing for Performance’ staat het maken van teksten die tot leven komen in een uitvoering. Nieuwe verhalen die gestalte geven aan jouw visie en fascinaties.
 
De opleiding start vanuit drama en podiumkunsten. Hier ligt de kern van je schrijverschap. Je bouwt je artistieke schrijfpraktijk doorheen de opleiding uit via verschillende werkvormen:

 • groepsprojecten en modules
 • schrijftraining, gericht op specifieke stijlen en vormen
 • keuzestages bij andere opleidingen in de hogeschool en in het werkveld
 • een eigen atelierpraktijk die vorm krijgt in een portfolio en in eigen performances

Wil je meer weten over welke vakken je in dit bachelortraject krijgt, bekijk dan hier het
Studieprogramma 1ste bachelor Drama nieuw traject Schrijven .

Schrijfwerk

Artistieke master (éénjarig)

In de artistieke master profileer je je als kunstenaar binnen een zuiver artistiek werkveld.

 • Je volgt masterclasses van kunstenaars met een specifieke expertise.
 • Via ‘kunst in het werkveld’ zet je je eerste stappen in de professionele wereld. Je doet stage bij een theatergezelschap of in de tv- en filmwereld. Je maakt een eigen project als speler/maker/schrijver. Je ontdekt zo in welke rol en in welk soort creatieproces je het best tot je recht komt.
 • In de keuzevakken werk je samen met studenten uit andere LUCA-opleidingen.
 • De klemtoon ligt op je artistieke masterproef: je maakt een voorstelling/performance die vanuit jouw fascinaties vertrekt en waarin je je eigen artistieke profiel voluit tot ontplooiing laat komen.
 • In de masterscriptie behandel je een artistieke onderzoeksvraag die relevant is voor je eigen parcours en de artistieke creatie.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten.

 

Artistiek-educatieve master (tweejarig)

In de artistiek-educatieve master profileer je je als kunstenaar-docent in sociale en educatieve contexten.

 • Je wordt voorbereid op een professionele carrière in het brede artistiek-educatieve werkveld. 
 • Je leert voorstellingen afstemmen op specifieke doelgroepen (jeugd, sociaal-artistiek, …).
 • Je verwerft didactische vaardigheden om als leraar of coach aan de slag te gaan in zeer verschillende contexten. 
 • Tegelijk bouw je verder aan je artistieke competenties als acteur, maker, schrijver.

Dit educatief mastertraject kan je na je artistieke master ook verkort volgen in een eenjarig programma.

Meer info over de artistiek-educatieve master >

masterjaar

Je docenten

Onze docenten houden de vingers aan de pols van de actuele podiumkunsten, in al hun diversiteit.
Podiumkunstenaars en auteurs uit het ruime artistieke werkveld begeleiden je doorheen je opleiding, vanuit hun kijk op de wereld en de kunsten vandaag.

LUCA Drama-TEAM (2019-2020)

Tunde Adefioye, Timme Afschrift, Peter Anthonissen, Nico Boon, Steven Beersmans, Kris Cuppens, Peter De Graeve, Jelle De Grauwe, Esther de Koning, Koen De Preter, Suzanne Grotenhuis, Lieve Hermans, Siona Houthuys, Nele Eeckhout, Els Janssens, Els Jourquin, Bram Kelchtermans, Geert Kestens, Johan Knuts, Stefanie Lambrechts, Freek Mariën, Emmelien Monnens, Astrid Ogiers, Els Olaerts, Sofie Saller, Marina Smolders, Katrien Valckenaers, Tom Van Bauwel, Jan van Camp, Jorre Vandenbussche, Barbara Vandendriessche, Kristof Van Perre, Jonas Van Thielen, Godfried Verschaffel, Sara Vertongen en Carl von Winckelmann.

LUCA Drama

Waar heb je les?

We organiseren onze opleiding op meerdere locaties in Leuven.

 • Campus Lemmens, gelegen aan de rand van Leuven in een groene omgeving, is onze thuisbasis. Daar vinden de meeste lessen plaats. We delen de campus met de opleiding Muziek. We werken samen met muzikanten in crossoverprojecten zoals Muziektheater.
 • In OPEK, de culturele hotspot aan de Leuvense Vaartkom, betrekken we een werkruimte en organiseren we onze toonmomenten. We ontmoeten er professionele gezelschappen zoals het Nieuwstedelijk en fABULEUS. Ook kunsteducatieve organisaties Wisper, Mooss en Artforum zijn er werkzaam. Voor onze dramastudenten is OPEK een vrijplaats én een opstap naar het artistieke en kunsteducatieve werkveld.
 • Het Comeniusgebouw aan de Leuvense Ring gebruiken we voor maakprocessen en kleine toonmomenten.
Grote zaal - OPEK

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
routebeschrijving
www.luca-arts.be

OPEK
Vaartkom 4
3000 Leuven
routebeschrijving
www.opek.be

Campus Comenius
Tiensevest 60
3000 Leuven
routebeschrijving
Video

Na je studie

Tijdens de opleiding kan je via stages het bredere werkveld verkennen als speler, maker, schrijver, docent,… De combinatie van deze stages en de brede opleiding biedt je ruime professionele mogelijkheden. Je richt je eigen gezelschap op, je maakt theater of gaat aan de slag als speler op het podium of in de context van film en televisie. Je begeleidt en doceert drama in sociaal-artistieke projecten, in het kunsteducatieve werkveld, het DKO en/of het lager en secundair onderwijs.

Je gaat aan de slag als schrijver en maker voor het podium (theater, spoken word, muziek), voor nieuwe media, in de film- en televisiewereld, of in de context van beeldende kunsten

'De opleiding staat garant voor een pak praktijkervaring. Ik kon, onder leiding van onze docenten, meewerken aan acht theaterproducties. Bovendien kon ik als stage een hoofdrol vertolken in de film 'Little Black Spiders' van Patrice Toye. De contacten die je dan ontwikkelt, lanceren je als acteur.'
Line Pillet

(2012) Teer - masterproef Line Pillet

Starten

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs (of behaalt dit zonder tegenslagen in september 2020) of een diploma of toelatingsbewijs daarmee gelijkgesteld
 • Je voldoet aan een aantal voorwaarden qua taal, leerkrediet en verblijf. Meer info > Check deze link zeker ook als je over een Nederlands diploma beschikt.
 • Indien je als kandidaat-student niet voldoet aan de diplomavereisten, kan je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Meer info >
 • Je slaagt voor een artistieke toelatingsproef of een masterassessment.

Heb je nood aan meer algemene info over de toelatingsproeven op LUCA, volg dan deze link:
Meer info over de LUCA toelatingsproeven >

Artistieke toelatingsproeven Drama

Je kan gratis deelnemen aan een van volgende twee dagen durende proeven:

 • ma 6 tot di 7 april 2020 (inschrijven ten laatste op dinsdag 31 maart 2020) - GEANNULEERD
 • do 2 tot vrij 3 juli 2020 (inschrijven ten laatste op vrijdag 26 juni 2020)
 • don 20 tot vrij 21 augustus 2020 (inschrijven ten laatste op vrijdag 14 augustus 2020)
 • ma 7 tot di 8 september 2020 (inschrijven ten laatste op dinsdag 1 september 2020)

Info, opdrachten en tekstmateriaal toelatingsproef Drama

Masterassessment Drama

Als je reeds over een bachelor- of masterdiploma beschikt, nodigen we je uit op het masterassessment. Dat vindt plaats op dezelfde dagen als de artistieke toelatingsproefsessies.

Vragen?

Je kan ons steeds mailen op info@lucadrama.be of bellen op +32 2 447 15 07.

Schrijf je in voor een toelatingsproef of masterassessment (speler/makertraject, schrijftraject, artistiek- en artistiekeducatieve master)

Kom langs

Nog vragen?

Contacteer ons op +32 2 447 15 07
of via info@lucadrama.be

Wil je meer weten over hoe we zorg dragen voor de hoge kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.