Hoe ziet de opleiding eruit?

Over de opleiding

Na je bacheloropleiding audiovisuele kunsten, beeldende kunsten of productdesign kan je kiezen tussen een domein-specifieke master of een educatieve master. In een educatieve masteropleiding ga je vanuit je artistieke praktijk een dialoog aan met educatie. De nieuwe educatieve master is gericht op de rol van de kunstenaar in de maatschappij. Naast je bevoegdheid in het onderwijs, de vroegere lerarenopleiding, verwerf je competenties om sociaal-artistiek en publieksgericht te werken. Je wordt leraar in de kunsten en nog zoveel meer. 

Naast een artistieke vorming biedt de opleiding diverse vakdidactieken, (internationale) stages en theoretische inzichten om als kunstenaar aan de slag te gaan in het werkveld. Het unieke opleidingsonderdeel labo plaatst collectiviteit en experiment centraal en daagt je uit om kritisch te reflecteren over kunst en educatie. Je masterproef brengt alle elementen samen in een project dat beeldende kunsten, audiovisuele kunsten of productdesign verenigt met een maatschappelijk geëngageerd standpunt. 

De nieuwe educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten vormt de leraar-kunstenaar die met actuele educatieve processen jong en oud weet te inspireren. Als betrokken kunstenaar vertaal je leren en creëren naar artistieke, sociale, culturele, museale en bedrijfseconomische contexten. 

Deze educatieve master is een tweejarig traject van 120 studiepunten.

Het volledige programma kan je vinden op http://onderwijsaanbod.luca-arts.be/opleidingen/n/CQ_55093455.htm

Wanneer heb je les?

Het curriculum is toegankelijk voor reguliere studenten en zij-instromers. De lessen worden aangeboden op een vaste dag in de week (maandag of dinsdag naargelang de campus). Labo (deel van het regulier traject) is een opleidingsonderdeel dat verplicht bij te wonen is op vrijdag. Naast de contactmomenten werkt de student zelfstandig aan taken, groepswerken, lees- en studiemateriaal. Ook de stages nemen tijd in beslag. 

De educatieve master is een volwaardige opleiding van 120 studiepunten. 

Een verkort traject is mogelijk voor studenten met een masterdiploma in de kunsten. Studenten die het verkort traject van 60 studiepunten opnemen, tekenen in voor een voltijds programma van één jaar. Wie werk en gezin wil combineren, kan kiezen om het verkort traject over twee jaar te spreiden.

Onderwijspartners

De educatieve master is uitstekend ingebed in een netwerk van stageplaatsen in het onderwijs en in de kunsteducatieve sector. Zo wordt er in de opleiding ook samengewerkt met organisaties als Globa Roma, Bronks, Art Basics, Musica, S.M.A.K., Kaaitheater, Artforum ...  Bovendien worden ook elk jaar stageplaatsen in Zambia en Cambodia ingericht.

Je docenten

Je docenten zijn Maïté Baillieul, Liesa Behiels, Grietje Cleys, Seppe Decubber, Filip De Roeck, Joery Erna, Sarah Késenne, Steven Lenaers, Lieven Segers, Stijn Van Dorpe, Els Vanobberghen, Nancy Vansieleghem, Filip Verneert, Andrea Wilkinson, Liesbet Verschueren en Sien Wissels. Voor de begeleiding van je masterproef en atelier kan je beroep doen op docenten uit de Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten en Productdesign. 

Waar heb je les?

De educatieve master in de beeldende en audiovisuele kunsten, met inbegrip van het verkort traject, wordt aangeboden om de LUCA-campussen in Gent, Brussel en Genk maar zet ook in op campusoverschrijdend onderwijs. LUCA heeft als grootste school of arts de opportuniteit om studenten uit verschillende artistieke disciplines met elkaar in contact te brengen. Deze waardevolle uitwisseling wordt in de opleiding concreet gemaakt door sommige lessen of projecten collectief te organiseren in Brussel, Gent of Genk.

Na je studie

Na je studie ben je klaar voor het echte werk. Je bent in staat om je eigen artistiek praktijk te vertalen naar inspirerend onderwijs en/of sociaal-educatieve projecten, en om te weten waar je jouw talenten kan ontplooien in het culturele veld. 

In het kader van levenslang leren nodigen we alumni uit om deel te nemen aan werkdagen die aanzetten tot voortdurende bijscholing. 

Verkort traject

Heb je reeds een masterdiploma in de kunsten op zak? Dan kan je via een verkort traject van 60 studiepunten een educatieve master verwerven. Het verkort programma over één jaar is een intensief traject dat je in ijltempo wil klaarstomen om competenties in het onderwijs te verwerven. Het is ook mogelijk om de 60 studiepunten te verdelen over meerdere jaren als je een job of gezin wil combineren met studeren. 

Ben je al leraar in het lager, secundair, hoger of deeltijds kunstonderwijs? Dan kan je de stagecomponent van de opleiding afwerken in je eigen klas als Leraar In Opleiding (LIO-baan). Deze is binnen de opleiding aan bepaalde voorwaarden onderworpen.

Toelatingsvoorwaarden en -examen

Je dient te voldoen aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info >

Om te starten in de Educatieve Master Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten of Productdesign beschik je verder over een academisch bachelordiploma. Wie dit aan LUCA behaalde, kan rechtstreeks instromen. Voor instromers uit andere hogescholen organiseren we driemaal per jaar een Master Assessment.

Proefdagen en infodagen

Je bent welkom op onze open campusdagen 18 maart en 9 mei, graduationshows en infodagen. Meer informatie kan je vinden op de hoofdpagina. 

Nog vragen?

Contacteer ons : 

educatie.brussel@luca-arts.be

educatie.gent@luca-arts.be

educatie.genk@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.