Hoe ziet de opleiding eruit?

Over de opleiding

Na je bacheloropleiding Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten of Productdesign kan je kiezen tussen een Domein-specifieke Master of een Educatieve Master. In een educatieve masteropleiding ga je vanuit je artistieke praktijk een dialoog aan met educatie.

De nieuwe Educatieve Master is gericht op de rol van de kunstenaar in de maatschappij. Naast je bevoegdheid in het onderwijs, de vroegere lerarenopleiding, verwerf je competenties om sociaal-artistiek en publieksgericht te werken. De leraar-kunstenaar inspireert jong en oud met actuele educatieve processen. Als betrokken kunstenaar vertaal je ‘leren en creëren’ naar artistieke, sociale, politieke, culturele, museale en bedrijfseconomische contexten.

De Educatieve Master is een tweejarig traject van 120 studiepunten met een gevarieerd programma. 

In het artistieke luik ga je aan de slag in de masterateliers. Je vooropleiding bepaalt in welke kunstdiscipline jij je verder zal verdiepen. Het unieke opleidingsonderdeel labo plaatst collectiviteit en experiment centraal en daagt je uit om kritisch te reflecteren over kunst en educatie. Naast een artistieke vorming biedt de opleiding diverse vakdidactieken, (internationale) stages en algemene theorie om als educator aan de slag te gaan in het werkveld. Je masterproef brengt alle elementen samen in een project dat beeldende kunsten, audiovisuele kunsten of productdesign verenigt met een maatschappelijk geëngageerd standpunt. 

Het volledige curriculum  kan je vinden op http://onderwijsaanbod.luca-arts.be/opleidingen/n/CQ_55093455.htm

Wanneer heb je les?

De educatieve lessen worden aangeboden op een vaste dag in de week (maandag in Brussel en Genk of dinsdag in Gent). De masterateliers, het labo en de stages worden gespreid in functie van je persoonlijk traject. Naast de contactmomenten werk je zelfstandig aan taken, groepswerken, lees- en studiemateriaal. 

Onderwijspartners

De Educatieve Master is stevig ingebed in een divers en breed netwerk van stageplaatsen in het onderwijs en in de kunsteducatieve sector. Zo wordt er in de opleiding samengewerkt met organisaties als Globa Roma, Bronks, Art Basics, Musica, S.M.A.K., Kaaitheater, Artforum ...  Bovendien worden ook elk jaar stageplaatsen in Zambia en Cambodja ingericht.

Je docenten

Je docenten zijn actief als kunstenaar of ervaringsdeskundigen in kunsteducatie, pedagogie, kunstwetenschappen, sociologie,... Ze stellen jouw groeiproces centraal en staan je als coach, vanuit verschillende disciplines, bij doorheen je persoonlijk traject. Het uitgebreide docententeam bestaat uit Maïté Baillieul, Liesa Behiels, Grietje Cleys, Seppe Decubber, Filip De Roeck, Joery Erna, Sarah Késenne, Steven Lenaers, Lieven Segers, Stijn Van Dorpe, Els Vanobberghen, Nancy Vansieleghem, Filip Verneert, Andrea Wilkinson, Liesbet Verschueren en Sien Wissels. Voor de begeleiding van je masterproef en atelier kan je beroep doen op docenten uit de Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten en Productdesign. 

Waar heb je les?

Je kan inschrijven voor de Educatieve Master (inclusief verkort traject) op de campus in Gent, Brussel en Genk. 

Campus Sint-Lucas Gent: Educatieve Master Beeldende Kunsten

Campus Sint-Lukas Brussel: Educatieve Master Audiovisuele- en Beeldende Kunsten

Campus C-mine Genk: Educatieve Master Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten en Productdesign

LUCA zet als grootste School of Arts in op campusoverschrijdend onderwijs en brengt studenten uit verschillende artistieke disciplines met elkaar in contact. Deze waardevolle uitwisseling wordt in de opleiding concreet gemaakt door een aantal lessen of projecten collectief te organiseren. 

Na je studie

Na je studie ben je klaar voor het echte werk. Je bent in staat om je eigen artistiek praktijk te vertalen naar inspirerend onderwijs en/of sociaal-educatieve projecten. Je hebt de nodige inzichten verworven om te weten waar je jouw talenten kan ontplooien in het culturele veld. 

In het kader van levenslang leren nodigen we alumni uit voor werkdagen die aanzetten tot voortdurende bijscholing. 

Verkort traject

Ben je al leraar in het lager, secundair, hoger of deeltijds kunstonderwijs? Dan kan je de stagecomponent van de opleiding afwerken in je eigen klas als Leraar In Opleiding (LIO-baan). Deze is binnen de opleiding aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Voor vragen over LIO, eventuele vrijstellingen of vragen rond de  overstap van de Specifieke Lerarenopleiding naar de Educatieve Master maak je een individuele afspraak met de studieloopbaanbegeleider. (grietje.cleys@luca-arts.be)

Toelatingsvoorwaarden en -examen

Je dient te voldoen aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info 

Om te starten in de Educatieve Master Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten of Productdesign beschik je verder over een academisch bachelordiploma. Wie dit aan LUCA behaalde, kan rechtstreeks inschrijven. Voor instromers uit andere hogescholen organiseren we driemaal per jaar een Master Assessment.

Proefdagen en infodagen

GEANNULEERD: Je bent welkom op onze Open campusdagen woensdag 18 maart of zaterdag 9 mei in Brussel, Gent en Genk, Graduation Shows en EDU infosessies. 

EDU by LUCA infosessies:

Brussel: 24 juni en 5 september

Gent: 24 juni, 26 augustus en 5 september

Diepenbeek: 25 juni en 5 september

Leuven: 5 september

Details en (verplicht) inschrijven kan via https://edu-leraar.be/edu/infosessies/

Nog vragen?

Contacteer ons : 

educatie.brussel@luca-arts.be

educatie.gent@luca-arts.be

educatie.genk@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Download onze brochure: