Alle huurcontracten in Vlaanderen afgesloten vanaf 1 januari 2019 vallen onder het Vlaams Huurdecreet. Ook contracten voor studentenhuisvesting mogen hier niet van afwijken. Tenzij ze werden afgesloten vóór 1 januari 2019.

Op kot in Brussel

Vanaf 2018-2019 is Stuvo de uitbater van ArtUpkot, vlakbij LUCA Campus Sint-Lukas en KU Leuven Campus Sint-Lucas. Vanaf €405 kan je een kot huren bij Stuvo. Heb je vragen over de huisvesting? Mail stuvo.brussel@luca-arts.be. Daarnaast werkt Stuvo samen met Brik . Deze organisatie biedt studentenhuisvesting in Brussel aan. 

Toelichtende bijlage bij de huurovereenkomst - Brusselse Huisvestingscode

Overeenkomstig artikel 218, §5 van de Brusselse Huisvestingscode dient bij de huurovereenkomsten die worden afgesloten omtrent een goed, bestemd voor bewoning en dat gelegen is binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een verplichte bijlage worden gevoegd. Je kan deze bijlage hier raadplegen bij je contract van ArtUpkot. 

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by