Educatieve Master Audiovisuele en Beeldende Kunsten

Vanaf academiejaar 2019-2020 richt LUCA School of Arts voor het eerst de educatieve master Audiovisuele & Beeldende Kunsten in, met afstudeerrichtingen Audiovisuele kunsten, Beeldende kunsten en Productdesign.

Nadat je je bacheloropleiding audiovisuele kunsten, beeldende kunsten en productdesign hebt afgerond, kun je kiezen voor de nieuwe educatieve master in de kunsten.  Deze educatieve master is artistiek én educatief. Je wordt kunstenaar én leraar met één en dezelfde masteropleiding.  

Hoe ziet de opleiding er uit?  Naast je artistieke vorming is er een flinke portie vakdidactiek en stages, aangevuld met opleidingsonderdelen waarin collectieve en experimentele werkvormen worden uitgeprobeerd. Je wordt uitgedaagd om kritisch te reflecteren over kunst en educatie. Daarnaast scherpen we je ondernemingszin aan en zetten we in op samenwerkingen met het sociaal artistieke veld. Als apotheose komt alles samen in een masterproef die begeleid wordt door je docenten uit de beeldende kunsten, audiovisuele kunsten of productdesign

Deze nieuwe Educatieve master Audiovisuele en Beeldende kunsten richt zich daarmee op het vormen van maatschappelijk betrokken kunstenaars die gespecialiseerd zijn in het scheppen van inspirerende leeromgevingen én die educatieve processen weten in te zetten in de eigen kunstpraktijk. We volgen daarbij actuele onderwijshervormingen en spelen in op de groeiende interesse bij kunstenaars voor sociaal-artistieke, curationele, wetenschappelijke, technologische en bedrijfseconomische contexten.

Deze master opleiding duurt 120 studiepunten.

Kies je toch voor de zuiver artistieke master, maar wil je daarna toch nog leraar worden? Ook dat kan perfect. Daarvoor voorzien we een verkort traject van 60 studiepunten, dat gefaseerd en als coherent geheel wordt aangeboden zodat het makkelijk combineerbaar is met een job of gezin.  

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan je volgen op onze campussen Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel en Campus C-Mine Genk

Meer informatie over deze opleiding kan je verkrijgen op de OpenCampusdagen of rechtstreeks via 
educatie.brussel@luca-arts.be
educatie.gent@luca-arts.be
educatie.genk@luca-arts.be

Docenten

In de opleiding werk je samen met een team van collega-studenten en krijg je les van gedreven pedagogen, kunstenaars, didactici en professionals uit het veld. 

Locaties

De educatieve masters worden georganiseerd op campus Sint-Lukas Brussel, Sint-Lucas Gent en C-mine Genk.

Onderwijspartners

De educatieve mastetr is uitstekend ingebed in een netwerk van stageplaatsen in het onderwijs en in de kunsteducatieve sector. Zo wordt er in de opleiding ook samengewerkt met organisaties als Globa Roma, Bronks, Art Basics, Musica, S.M.A.K., Kaaitheater, Artforum ...

Nieuws

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by