Ajsa Sajtovic

Roundabout circus

Centraal in de rustige wijk Malem bevindt zich de OLV van de Vrede kerk. Deze werd gekocht door een organisatie die circuslessen geeft aan jong en oud. Als voorwaarde bij de verkoop vroeg de stad Gent om een programma-uitbreiding die de buurt sociaal-maatschappelijk zou versterken. De Bachelorproef spitst zich toe op het exploreren van het potentieel van deze herbestemming. Het resultaat is een doordachte, zinvolle ruimtelijke ingreep met speciale aandacht voor de relatie tussen interieur en exterieur. 

Bij de eerste ontmoeting met de OLV kerk straalde deze een dominant religieus karakter uit. Hoewel ik nooit een kerkganger geweest ben, wou ik dat mijn ontwerp respect uitte voor de vroegere functie van het gebouw. Ik besloot de zwaktes van de wijk te bekeren tot sterktes. Malem mag dan wel een verlaten plek zijn, toch zijn er functies die nood hebben aan rust en stilte. Zoals het studeren, ik koos voor een rijschool. Deze keuze was gebaseerd op verschillende factoren: Malem lag als een rustige tuinwijk naast de drukke stad Gent en de grafische kant van beide functies lag kort bij elkaar. Bovendien palmt een rijschool niet veel plaats in doordat de functie zich focust op het exterieur.  

Doordat het exterieur een grotere uitdaging was is mijn ontwerp gegroeid uit een noodzakelijke ingreep buiten de kerk. Door het plaatsen van een rijschool in een tuinwijk diende ik ook rekening te houden met de veiligheid van de voetgangers. Hieruit is het concept van de rode en witte paaltjes ontstaan. Om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te garanderen plaats ik aan de straatkant van het voetpad een reeks paaltjes. Deze verschillen van afstand en van hoogte naargelang de situatie in gevaar stijgt. In een bocht brengen we meerdere paaltjes dicht bij elkaar aan,  in een rechte straat minder.

Een rood volume deelt de kerk op  in twee grote entiteiten en dient als rustplaats voor de auto's.  De entiteiten scheiden zich zo akoestisch en thermisch  van elkaar. De gebruiker kan ervoor kiezen om de inkijk te beperken of te vergrootten. Deel 1 biedt ruimte voor foyer, kantoren en een theorielokaal. Deel 2 biedt ruimte voor de oefenzaal, tribune, bergingen, kleedkamers en sanitair.

Ajsa Sajtovic
Ajsa Sajtovic
Ajsa Sajtovic

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by