Annelore Parijs

jeugdbeweging van Malem

Centraal in de historisch waardevolle sociale wijk Malem, bevindt zich de OLV van de Vrede kerk.  Het gebouw werd gekocht door de vzw Circusplaneet. Als voorwaarde bij de verkoop van de  wijkkerk vroeg de stad Gent om een programma-uitbreiding, met als doel de herbestemming in en rond de kerk in te zetten om de buurt sociaal-maatschappelijk te versterken.

Ik koos als extra functie voor een jeugdbeweging. Ik ben zelf 14 jaar lid geweest van een jeugdbeweging en weet dus hoe het er aan toe gaat. Tijdens die periode stelde ik vast dat onze jeugdbeweging jaarlijks multicultureler werd. Via de jeugdbeweging leerden de leden met andere culturen omgaan en elkaar respecteren. Ideaal voor een multiculturele buurt zoals die van Malem. Een jeugdbeweging is bovendien perfect combineerbaar met een circusschool. De activiteiten van het circus kunnen vermengd worden met die van de jeugdbeweging en misschien gaan de kinderen zich wel aansluiten bij beide. Omdat er in Malem veel groen en speelruimte is, voldoet de lokatie aan de noden van een jeugdbeweging. Mijn onderzoek bracht me bij sjorren als uitgangspunt voor mijn project. Ik verdiepte me in deze techniek; als ex-chirolid wist ik hier weinig over (sjorren is een typische scoutsactiviteit).

Binnen de bestaande kerk worden een aantal gesjorde structuren aangebracht. Deze sjorconstructies bevatten voorzieningen (trapezes etc.) voor de circusschool en de jeugdbeweging. De kerk kan verhuurd worden als logementsplek voor andere jeugdbewegingen (kamp, weekend) en (inter)nationale circusartiesten en bevat slaap –en wasruimte en –wanneer de circusschool geen activiteiten plant – overdekte speelruimte.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by