Esther Venrooij

Audiotopografie. Over de integratie van geluidskunst in architectuur, landschap en openbare ruimte

Esther Venrooy

  • Muziek en beeldende kunsten
  • Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

"Looking at a pair of speakers on a stage totally undermines appreciation of the work. Sound art is not about stage show. Sound art belongs in an exhibition situation rather than a performance situation... Sound art rarely attempts to create a portrait or capture the soul of a human being, or express something about the interaction of human beings – its main concerns is sound as a phenomenon of nature and / or technology." Michael Schumacher

De term sound art (geluidskunst) werd geïntroduceerd door de Canadese componist Dan Lander halverwege jaren '80. Het betreft kunstwerken die uitsluitend of hoofdzakelijk uit geluid bestaan en die door hun ruimtelijke verschijningsvorm niet muzikaal maar veeleer sculpturaal zijn. De term wordt sindsdien evenwel vaak gebruikt om “nieuwe” of “experimentele” muziek aan te duiden. In dit onderzoek wil ik me echter toeleggen op sound art als ruimtelijke kunst. Dit doctoraat is een onderzoek naar geluidskunst en de integratie ervan in architectuur, openbare ruimte en landschap. Ik wil de relaties onderzoeken tussen geluidskunstwerken en de ruimte waarin ze geplaatst worden. Ook zal onderzocht worden hoe geluidskunst in nieuwe architectuur geïntegreerd kan worden en op welke manier geluidskunst een rol kan spelen in het landschap en het stedelijke weefsel. Het onderzoek gebeurt zowel aan de hand van bestaande werken van geluidskunstenaars als eigen creaties die in het kader van dit doctoraat verwezenlijkt worden.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by