Jan Lust

Bach+. Een historisch, artistiek en praktisch onderzoek naar 19de-eeuwse pianotranscripties van orgelmuziek van Bach in de tradities van Liszt en Busoni (BWV 542, 565 en 582)

Jan Lust

  • Onderzoekseenheid: Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

Het onderzoek behandelt de 19de-eeuwse pianotranscripties van orgelmuziek van Bach in de tradities van Liszt en Busoni. Een historisch kader met drie hoofdstukken over Bach, Liszt en Busoni benadrukt de traditie van het transcriberen, de ontwikkeling van het instrumentarium en de voortschrijdende evolutie van de esthetische inzichten over Bach en de transcripties, Hierna volgt een praktisch vergelijkend onderzoek van de transcripties gemaakt door Liszt, Busoni en hun studenten, in casu van BWV 542,565 en 582. Dit onderzoek zal afgetoetst worden aan transcripties van tijdgenoten en aan het historische en het hedendaagse instrumentarium. Met een “herregistratie” van de transcripties en nieuwe muziek gebaseerd op Bachs originele materiaal komt ook de hedendaagse visie aan bod.

  • Promotor: Carl Van Eyndhoven
  • Copromotor: Reitze Smits
  • Looptijd: 2014-18
  • E-mailadres: lustjan@hotmail.com

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by