Orgel / Trajectbegeleider & Stagecoördinator SLO & Educatieve master Muziek

Luk Bastiaens is als hoofdvakdocent orgel verbonden aan LUCA School of Arts. Daarnaast is hij er trajectbegeleider, stagecoördinator en stagebegeleider in de SLO Muziek & Drama en de Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten.

Aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel is hij opleidingshoofd van de SLO.

Luk Bastiaens concerteerde in vele Europese landen, realiseerde een tiental cd-opnames en verzorgde een aantal muziekuitgaven, waaronder het integrale orgelwerk van Gabriël Verschaegen en een werkboek en werkschrift voor het aanvankelijk orgelonderricht dat hij samen met een aantal collega’s schreef. Hij is ook hoofdredacteur van het driemaandelijkse tijdschrift ‘Orgelkunst’ dat de Vlaamse orgelcultuur internationaal op de kaart zet. Als auteur publiceerde hij vele artikels, zowel in Vlaamse als internationale tijdschriften.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by