Chiel Van Nerum

Bachelorproef Acte de Présence

Bachelorproef LUCA Interieurvomrgeving 2015-2016

 

De kerk van Malem werd recent opgekocht door de Circusplaneet. De stad Gent vroeg hen om een extra programma aan de kerk toe te voegen. Door deze nieuwe functie zou de sociale woonwijk moeten heropleven. Uit die vraag is de opdracht voor onze bachelor-proef ontstaan. 

Al gauw kwam ik op het idee om iets met muziek te doen. Ik ben ervan overtuigd dat muziek mensen bij elkaar brengt en voel me zelf ook thuis in de muziekwereld. 

Uiteindelijk heb ik als programma voor een radiostation gekozen. Een regionale zender zou de inwoners met elkaar in contact moeten brengen en ervoor zorgen dat ze elkaar beter leren kennen. Bovendien zou zo’n wijkradio Malem en wat er leeft ook buiten de wijk bekend maken. Eén van de radioprogramma’s zou er als volgt uitzien: de presentator gaat op bezoek bij een bewoner thuis en interviewt hem of haar. Hij neemt een kijkje in de muziekcollectie of polst naar de muzikale interesses en gebruikt die muziek in de show. Persoonlijke muziekcollecties (zijn het nu platen, cassettes, cd’s of mp3-bestanden) vertellen veel over een persoon. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om op eigen initiatief langs te gaan in het radiostation om wat te vertellen, of om zelf mee radio te maken.

Ter inspiratie ontmantelde ik oude muziekinstallaties, waaronder een radio, uit elkaar gehaald. De lampjes die zich in zulke oude radio’s bevinden spraken mij meteen aan. Inzoomend, ontdekte ik dat één lamp juist evenveel boven elkaar liggende ‘lagen’ bleek te hebben als de kerktoren. Zo ontstond het idee om de kerktoren (gedeeltelijk) te vervangen door een grote en aangepaste versie van de lamp. Door de lamp meermaals op een grotere schaal na te maken, kreeg ik meer voeling met de ruimtes en de mogelijkheden die ze boden. Vervolgens paste ik de vlakken en ruimtes aan aan functie en gebruik. 

Door die oefening een paar keer te herhalen, ontstonden al snel meerdere functies. Op het gelijkvloers ontstaat een publieke ruimte die versterkt wordt door de omliggende trappen die niet enkel als circulatie dienen maar ook als zitelement. Op de eerste verdieping bevindt zich gelijk met de mezzanine, een foyer. Waar niet enkel gepraat en gedronken wordt, maar ook optredens plaats vinden. De tweede en derde verdieping doen dienst als uitkijktoren. Daarmee hoop ik de mensen met elkaar in contact te brengen en hen Malem op een andere manier te laten bekijken. Naast publieke ruimte bevindt er zich in de derde verdieping een administratief gedeelte voor de circusdirecteur. Het radiostation bevindt zich op de hoogste verdieping. Iedereen kan de bovenste verdieping betreden. Het is dan ook de bedoeling dat men het radiostation ervaart als een publieke ruimte. 

Met mijn project wil ik de inwoners van Malem meer contact met elkaar laten opbouwen om te vermijden dat ze als vreemden naar het circus komen kijken. Door al deze verschillende aspecten toe te voegen aan de kerk, wil ik ervoor zorgen dat het een plek wordt die alle inwoners aanspreekt en waar iedereen deel van wil uitmaken.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by