Claviorganum, a Curiosity?

Bart Naessens

Claviorganum, a Curiosity? Onderzoek naar de onstaansgeschiedenis en de impact van het claviorganum op de historische muziekpraxis

Bart Naessens

  • Onderzoekseenheid Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

Reeds in de prille jaren van het ontstaan van klavierinstrumenten weet het claviorganum (een combinatie van een klavecimbel en een orgel, bespeelbaar vanaf hetzelfde klavier) zich een belangrijke rol toe te meten. Nochtans is het verbazend vast te stellen dat het instrument in hedendaagse muziekpraktijk nauwelijks nog aan bod komt. Het biedt immers een interessant alternatief voor de (soms) ingeburgerde verplichte keuzes tussen ofwel klavecimbel ofwel orgel als continuo- en solo-instrument.

Dit onderzoek wil nagaan in hoeverre het claviorganum een (a)typisch instrument was. Een eerste stap wordt het opstellen van een volledige inventaris van historisch overgebleven instrumentarium. Daarna volgt een lijvig en diepgaand onderzoek naar de effectieve impact op het musiceren en uitvoeren van specifiek klavier- en continuorepertorium. Enerzijds bekijken we wat er in historische bronnen terug te vinden is, anderzijds tonen we (vanuit de uitvoeringspraktijk) wat de rol van het claviorganum zou kunnen zijn en in hoeverre we onze muzikale esthetiek kunnen of moeten bijsturen.

Tenslotte – en misschien wel de belangrijkste motor van dit project - wil dit onderzoek het claviorganum terug op de kaart zetten en kijken welke initiatieven er kunnen ondernomen worden om het instrument een hernieuwde toekomst te bieden.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by