Coup de grâce

  • Projectverantwoordelijken: Dorothée van den Berghe (LUCA Faculteit Kunsten, OE Intermedia, OG Narrative Arts), Griet Van Reeth (LUCA Faculteit Kunsten, OE Intermedia, OG Narrative Arts)

In het onderzoeksproject "Coup de grâce" onderzoeken wij hoe we als filmmakers de kloof kunnen overbruggen tussen enerzijds de klassieke narratieve cinematografische manier van vertellen (op basis van een vooraf uitgeschreven scenario), anderzijds de wijze waarop nieuwe media toelaten verhalen anders tot stand te laten komen. Nu men geen professionele camera meer nodig heeft om beeld en geluid op te nemen of om films te monteren, dienen filmmakers zichzelf binnen een veelheid van beelden en geluiden te herpositioneren.

We onderzoeken daarom de fluïditeit tussen verschillende, op het eerste zicht onverenigbare manieren van vertellen: het gestructureerde en geconstrueerde tegenover de banaliteit van het dagdagelijkse en het momentane van het internet en hun formats. We onderzoeken dit concreet via de realisatie van een nieuwe film, gecentreerd rond de muziektheatervoorstelling “Coup Fatal” (Serge Kakudji, Rodriguez Vangama, Fabrizio Cassol & Alain Platel – coproductie KVS & les ballets C de la B), waarin verschillende schijnbaar onverenigbare elementen aanwezig zijn. "Coup Fatal" is een ontmoeting van Afrikaanse muziek (oraal, een stroom in het nu) met barokmuziek (op basis van een partituur, dramatische constructie). De makers hebben gezocht naar een manier om de verschillen te verenigen en om te zetten naar een voorstelling die niet narratief of thematisch gedreven is maar ontstaat uit de energie die voortvloeit uit de muzikale overeenkomsten en verschillen.

Rondom deze voorstelling willen we een film maken die vanuit een gelijkaardige werkmethode vertrekt, die beelden en geluiden van de voorstelling combineert met portretten (beeld en geluid) van de muzikanten. Het betreft scènes uit de opera en uit hun dagelijkse leven zowel in het westen (op tournee) als in Kinshasa. Portretten van een jonge Afrikaanse generatie die communiceert tussen 2 culturen en 2 continenten via het internet en via technologie (vb. smartphones) die toelaat beeld en geluid te capteren en onmiddellijk te delen. Momenten uit de opera kunnen verplaatst worden en zich verweven met scènes in Kinshasa. Verleden en heden, hier en daar lopen door elkaar.

We zoeken met het maken van de film naar een manier van vertellen die niet vertrekt vanuit een vooraf uitgeschreven scenario, maar die ontstaat tijdens het maken. We vragen ons af of we hierbij het sonore spoor kunnen volgen om de werelden te verbinden, zoals de makers van "Coup Fatal" dit hebben gedaan bij het conceptualiseren van hun voorstelling. We willen met deze film dus op zoek gaan naar de ruimte tussen deze werelden. Hoe die kan die ingevuld worden? Wat is onze rol daarin als filmmakers? En hoe kan dit proces bijdragen tot ruimere reflectie over filmproductie en filmonderwijs in een multimediale wereld?

  • e-mailadres: dorothee.vandenberghe@luca-arts.be; griet.vanreeth@luca-arts.be
  • Looptijd: 2015-2017

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by