De mannelijke nachtmerrie

Jasper Vrancken

  • Onderzoekseenheid Inter-Actions
  • Onderzoeksgroep Re-Visionary

Dit  onderzoek  richt  zich  op  artistiek  onderzoek  in  het  domein  van  de  fictiefilm.  Het gaat na in  hoeverre  de  concepten van het abjecte, het unheimliche en ostranenie (defamiliarisatie) het startpunt kunnen zijn voor de creatie van audiovisueel  werk.  Het onderzoek voorziet in een productie  van  een  kortfilm  en  een  langspeelfilmscenario  die  verschillende  aspecten van de hedendaagse mannelijke identiteit belichten aan de hand van thema’s zoals seksualiteit, het belang van werk, familie, genderrollen… Het artistieke werk zal baden in een nachtmerrieachtige sfeer, breed gedefinieerd het genre van de psychologische horrorfilm. Naast deze drie concepten en hun onderlinge wisselwerking, wordt ook het concept van het groteske in dit verband nader bekeken. Het  doel  is  om  tot  een  defamiliarisatie  of  vervreemding  te  komen  van  filmische  mannelijkheid,  om  zo  de  courante  invullingen  hiervan  uit  te  dagen  en  in  vraag  te  stellen.  Het  gebruik  van  de  uitvergrootte  nachtmerrie  als  metafoor  is daarvoor een uitstekend uitgangspunt.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by