Onderzoeksmethoden in de muziek

Jan De Vuyst werkt sinds zijn pensioen op 1 mei 2016 als vrijwilliger voor LUCA, campus Lemmens.  Hij doceert, samen met Stijn Vervliet het vak 'Onderzoeksmethoden' in 2 Ba en begeleidt bachelor- en masterscripties. 

Jan is dr. in de pedagogische wetenschappen, specialisatie comparatieve pedagogiek en methodologie.  Hij verdedigde een proefschrift over academisering en professionalisering van leerkrachtenopleidingen in de toenmalige Duitse Bondsrepubliek.  Gedurende een tiental jaren heeft hij de begelding en ondersteuning van doctoraatsstudenten in de kunsten en hun promotoren opgenomen, vooreerst in opdracht van de KU Leuven.  Hij was verbonden aan het Instituut voor Onderzoek in de Kunsten en heeft de oprichting van de Faculteit Kunsten opgevolgd van bij de start. 

Jan heeft gedurende een dertigtal jaren theater gediend als acteur, regisseur en auteur.  Sinds 2014 is hij amateur saxofonist.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by